En ung kvinna och tre unga män sitter på en bänk bredvid en pelare av sten.

Mänskliga rättigheter

Vi slutar aldrig kämpa för en värld där rättvisa och jämställdhet inte bara är en möjlighet, utan en verklighet.

Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas med samma respekt. Det enades världens länder om efter andra världskriget. Ändå kränks människors rättigheter hela tiden. Diakonia står upp för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Övertygelsen om alla människors lika värde ligger till grund för Diakonias arbete. Vi arbetar tillsammans med andra organisationer, civilsamhället och regeringar för att alla människor ska kunna åtnjuta de rättigheter de har rätt till.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. De mänskliga rättigheterna bygger på uppfattningen om att människor är födda fria och med lika värde. Oavsett vem du är och var i världen du bor.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och individen. Tanken är att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska fungera som ett skydd för människor eftersom deklarationen sätter gränser för statens makt över individer. Deklarationen slår också fast vilka skyldigheter en stat har gentemot medborgare. Staten är till exempel skyldig att försvara en persons rättigheter från att kränkas av andra människor. Men ändå kränks människors rättigheter på olika sätt, varje dag. Både av stater och av enskilda personer.

Politiskt envälde som diktaturer och absolut monarki blir vanligare i världen, samtidigt som demokratin går tillbaka. Det betyder att människorättsförsvarare och oliktänkande världen över utsätts för olika typer av förtryck och stränga åtgärder för att tystas.

Men det kan också betyda att politiska ledare inte tillåter allmänna val, eller fuskar med valprocessen.

Kvinnors mänskliga rättigheter hotas på flera håll i världen, inte bara i svaga demokratier. Kvinnor som kräver sina rättigheter blir ofta motarbetade på olika sätt. De hotas, utsätts för trakasserier, sexuellt våld och ryktesspridning. En del blir till och med utfrysta av sin egen familj.

Trots att utvecklingen för de mänskliga rättigheterna går tillbaka i världen, finns ett starkt folkligt stöd. I flera länder fortsätter människor att gå ut på gatorna för att protestera, trots att de riskerar att bli gripna eller till och med skjutna.

Projekt för mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller alla. Oavsett vem du är, var du bor eller vad du tror på. De slås fast av internationella och regionala deklarationer och konventioner. Det är stater som har ansvar för att rättigheterna respekteras. Men det är bara när människor känner till och kan kräva sina rättigheter som de blir på riktigt.

Diakonias projekt för mänskliga rättigheter arbetar på flera nivåer i samhället. För en hållbar förändring.

Vilka är de mänskliga rättigheterna?

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter består av 30 artiklar som räknar upp de grundläggande fri- och rättigheterna. Det handlar alltså både om sådant som alla har rätt till, till exempel frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fria från till exempel tortyr.

Här är några exempel på vad deklarationen om mänskliga rättigheter handlar om:

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
 • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
 • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
 • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
 • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
 • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
 • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
 • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.
  Två skrattande kvinnor står framför en uppochner-vänd cykel. Den ena kvinnan höjer armen med knuten näve.

  En förutsättning för rättvisa

  Jämställdhet

  Diakonia vill att alla människor, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning ska ha makt, kunskap och möjlighet att vara med och forma sitt eget liv och samhället som de lever i. Överallt hålls kvinnor tillbaka av dammiga gamla åsikter. Orättvisor som grundar sig på fördomar om kön är några av de svåraste att förändra. Men också de absolut viktigaste!

  Män och kvinnor sitter tillsammans vid en väg

  För allas lika värde

  Demokrati

  Diakonia tror på ett samhälle där alla människor kan göra sin röst hörd och vara med och påverka sitt land.

  Demokrati är inget man blir klar med, det är en process som sker hela tiden. Diakonia arbetar specifikt med att människor som lever i fattigdom ska få mer politisk makt och att kvinnor, hbtqi-personer, unga och urfolk ska ha ett större inflytande i samhället.

  En symbol med texten kunskap-mobilisering-handling

  Diakonias metod

  Kunskap - mobilisering - handling

  Diakonia arbetar för att människor ska få kunskap om sina rättigheter och kunna organisera sig. Vår metod bygger på kunskap – mobilisering – handling. Tillsammans skapar vi smarta lösningar på stora problem.

  När människor känner till vilka rättigheter de har och får möta andra som kämpar för samma sak, det är först då vi kan skapa en bättre värld.

   

  En grupp flickor i röda fotbollströjor står i grupp och ler och ser in i kameran.

  Bli månadsgivare – gör skillnad varje dag

  Bli månadsgivare

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.