Diakonia - Människor som förändrar världen
Glendy Romero tillhör ursprungsbefolkningen mam. Hon deltog i Leva Lika-projektet. Foto: Markus Marcetic.

Jämställdhetsarbete i praktiken

För att lyckas med jämställdhetsarbete krävs att både män och kvinnor involveras. I Leva Lika-projektet jobbade vi med att öka kunskapen om kvinnors rättigheter, förbättra familjernas ekonomi och påverka politiker.

2013-01-29

Rättigheter

Genom att delta i en serie workshops lär sig kvinnorna vilka deras rättigheter är. Man går igenom såväl de medborgerliga rättigheterna som de ekonomiska, sociala och kulturella. Det handlar om exempelvis rätten att bestämma över sin kropp, rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering och rätten till försörjning. Kunskapen sprider kvinnorna sedan vidare till andra.

Ekonomi och pengar

I Leva Lika-projektet får kvinnorna på landsbygden hjälp med att stärka sin ekonomiska makt genom att öka sin inkomst med olika typer av aktiviteter. Det kan vara allt från att föda upp grisar, öppna ett litet bageri, tillverka marmelader till att odla olika typer av grönsaker. Allt detta kan säljas på en lokal marknad och kan ge kvinnorna en ökad inkomst. De blir på så sätt mindre ekonomiskt beroende av männen.

Påverkansarbete

Lokala myndigheter som exempelvis borgmästare, åklagare och polis påverkas så att de engagerar sig mer, ser till att lagar följs och pengar satsas på förebyggande aktiviteter. Då ökar kvinnors möjligheter att leva ett liv fritt från våld och diskriminering.

Leva Lika- projektet genomfördes tillsammans med Diakonias och We Effects samarbetsorganisationer Ixmukané och Aigmim i Guatemala, La Colectiva och Acudesbal i El Salvador och La Plataforma och Via Campesina i Honduras. Diakonias samarbetsorganisation Sobrevivientes bidrog som experter i projektet.