Diakonia - Människor som förändrar världen

Inte bara på 8 mars utan #varjedag

Den åttonde mars firar vi Internationella kvinnodagen. En viktig dag för att uppmärksamma allt fantastiskt arbete som gjorts och görs för att världen ska bli mer jämställd. Men det räcker inte med en dag. Med kampanjen #varjedag vill Diakonia påminna om att kampen måste fortsätta hela året.

2016-03-05

­Var tredje kvinna i världen kommer utsättas för våld i en nära relation eller sexuellt våld någon gång i sitt liv. 76 länder har lagar som kriminaliserar och trakasserar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet, och hbtq-personer utsätts för hatbrott världen över. Bara 22 procent av världens parlamentariker är kvinnor.100 länder har lagar som begränsar vilka jobb kvinnor får ha. I 18 länder har män laglig rätt att hindra sina fruar från att ta ett jobb. Under 2012 och 2013 hade bara två procent av det globala biståndet till konfliktdrabbade stater ett fokus på jämställdhet. Listan på ojämlikheter kan göras lång.

- Internationella Kvinnodagen är ett jätteviktigt tillfälle att fira de jämställdhetssegrar som har vunnits och för att påminna oss själva och andra om att kampen fortsätter. Men vi måste påminna och påminnas om det här hela tiden, inte bara en dag, säger Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

Så för att påminna om den kampen och lyfta de som varje dag kämpar för att världens ska närma sig jämställdhet har Diakonia skapat kampanjen #varjedag (Följ den på Facebook och Instagram).

För att världen ska kunna bli jämställd behövs det arbetet som sker varje dag runt om i världen. Därför frågade vi de människor som arbetar på våra samarbetsorganisationer runt om i världen om vad jämställdhetsarbetet betyder för dem och vad de kan se för resultat av det.

Nedan får du möta Saing i Kambodja som jobbar med att förändra mäns attityder och stoppa våld mot kvinnor, Yren som jobbar för transpersoners rättigheter i Paraguay, Ghida i Libanon som jobbar för att ändra lagar som diskriminerar kvinnor och Cyrille i Burkina Faso som menar att om inte kvinnor har rättigheter kan ett land inte utvecklas överhuvudtaget. Och många flera bland våra samarbetsorganisationer och andra organisationer.
­­

- Det är de här människorna och de här organisationerna som leder kampen. Vi backar upp dem idag, på Internationella kvinnodagen, imorgon och varje dag.