FÖR FÖRSAMLINGAR

Diakonia arbetar för en bättre värld. För att vi ska lyckas behöver vi dig. Du kan vara med och bidra.

Du och din församling kan engagera er för Diakonia genom att starta en insamling, informera om Diakonias arbete eller göra en aktivitet för att uppmärksamma orättvisor. Helt enkelt inspirera andra att vara med och förändra världen.

Vill du bli en Diakoniaambassadör och få koll på vad som händer inom Diakonia? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev eller hör av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Tillsammans för en hållbar framtid

Nu startar årets valborgsinsamling

För många människor världen över är odling en överlevnadsfråga. En förlorad skörd kan vara skillnaden mellan liv och död.

Diakonia arbetar i flera projekt med att lindra klimatförändringarnas
effekter för utsatta människor. Det kan vara att bygga växthus i Somalia eller dammar i Peru.

Din församling eller förening behövs i årets valborgsinsamling. Er gåva gör stor skillnad!

Läs mer om insamlingen och ladda ner vårt vårtal, affisch och annat material.

Var med oss och lyft odling och hållbarhet

Vatten och jordbruk är helt avgörande för människors liv. Samtidigt ser vi hur klimatförändringarna förändrar förutsättningarna. De som gjort minst för att orsaka klimatförändringarna drabbas hårdast.

Det vill vi förändra! Med nya metoder och hållbara lösningar kan odlingen åter igen bli effektiv och ge näringsrik mat.

Er församling kan vara med oss i vår och lyfta Vattenprojektet i Peru och Växthusprojektet i Somalia. Det bidrar till förändring!

Bild på Sayuri Kikuchi

Diakonia för mig

Ett konkret exempel hur vi kan leva som kristna

Det handlar inte bara om att ge ekonomiskt stöd till de mest utsatta, utan att stärka varje människa till ett värdigt liv. Styrkan ligger i att inte driva projekt i egen regi utan se var det spirar lokalt. Därför tror jag att det är viktigt för våra församlingar att stötta och få inspiration av Diakonias arbete i vår kallelse som Jesu lärjungar.
Sayuri Kikuchi, Nybrokyrkan Falun

Fyra glada flickor på cykel

Följ ett Diakoniaprojekt

Diakonia har hundratals projekt världen över. Här finns åtta utvalda projekt som representerar bredden av vårt arbete. Ladda ner affischer, titta på filmer och få tips om aktiviteter kopplade till projekten.

Berätta om Diakonia!

Vill du berätta om Diakonia i till exempel en gudstjänst, på en samling eller ett läger? Då har vi fint material som du gärna får använda!

Bild på pastor som tar emot information av en Diakonia-volontär

Samla in pengar till Diakonia

Starta en insamling

Många bäckar små kan göra stor skillnad! Det är enkelt att starta en egen insamling. Det kan till exempel ske på ett läger, en marknadsdag eller om ni arrangerar ett kulturellt evenemang. Här berättar vi hur det går till!

Inspireras av andra!

Bild på ungdomar som går på landsväg

Insamling på läger i Värmland

En man står vid solrosor

Solrosor som förändrar världen

En hundradel för världen

Biståndet är en viktig pusselbit för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen – det innebär att rikare länder delar med sig till fattigare. Det svenska biståndet har länge varit en viktig del i den kampen. Vi vet att fattigdom går att bekämpa. Men just nu står världen inför den största globala krisen i modern historia, och hundratals miljoner människor lider av hunger och matbrist.

Rika länder har tillsammans lovat att ge minst 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst, BNI, i bistånd till utvecklingsländer. Riksdagen beslutade redan på 1960-talet att Sverige skulle ge 1 procent i bistånd och det målet uppnåddes på 1970-talet. Under några år på 1990-talet minskade biståndet men från 2006 fram till 2022 har den svenska biståndsnivån varit 1 procent av BNI. Sveriges nuvarande regering har beslutat att frångå 1-procentsmålet och sänka biståndet.

Spåren av coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv och död. Samtidigt som fattigdomen i världen ökar ser vi hur Sverige har lämnat det viktiga målet att en procent av Sveriges gemensamma resurser ska gå till bistånd.  

Vi kan inte göra allt men vår kristna tro och övertygelse manar oss att bidra med det vi har, att på Jesus uppmaning älska vår nästa och att ge en röst åt den som saknar det. Den kristna kyrkan bär en stolt tradition av samhällsförändrande engagemang. Diakonia värnar fortsatt att det statliga biståndet ska uppgå till en hundradel av BNI. Ni som församling är välkomna att delta i det arbetet.

Ett procenttecken på en bild av en flicka

Påverkanstips

Det finns många olika sätt att göra sin röst hörd. Dela Diakonias inlägg på sociala medier eller tipsa lokalmedia om lokala evenemang. Det är några exempel på hur ni kan vara med och påverka.

Bjud in oss till er församling eller förening

Diakonia kommer gärna och berättar mer om vårt arbete på en gudstjänst, kafékväll, läger eller loppmarknad. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt församlingar

Ett porträtt av Evelina Rosell.

Evelina Rosell

Projektledare engagemang

Skicka epost
08-453 69 78
Ett porträtt av Jacob Ämterlind.

Jacob Ämterlind

Projektledare församlingar (baserad i Småland)

Skicka epost
08-453 69 12

Nyhetsbrev för dig som engagerad för Diakonia

Ditt engagemang förändrar världen! Ett första steg är att skriva upp dig på vår mejllista så får du del av kampanjer, aktiviteter och information om hur du kan vara med i Diakonias arbete för att skapa en bättre framtid. 

Anmäl dig här

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.