illustration med kvinnor som kräver sina rättigheter
Debatt

Bistånd viktigt för rättvisa skattesystem

2021-12-13

Ekonomisk kris och fattigdom i kölvattnet av covidpandemin har gjort det ännu svårare för utvecklingsländer att mobilisera skatter för välfärd. Därför behöver stödet till utvecklingsländernas skattesystem förbättras, visar en ny rapport som Diakonia varit med och tagit fram.

Skatteintäkter är alla länders största och mest stabila källa för finansiering av målen i Agenda 2030. Skatter gör att länder kan stå på egna ben och investera i välfärd. Men att mobilisera skatter är en stor utmaning i de flesta utvecklingsländer och effekterna av pandemin har förvärrat situationen. Det är nu viktigare än någonsin att stödja utvecklingsländer att bygga skattesystem och öka skatteintäkter. Kvaliteten på stödet är avgörande – svenskt bistånd på skatteområdet har en central roll att spela för att främja jämställdhet och bidra till minskad ojämlikhet.

Addis Tax Initiative – för rättvisa skattesystem

I FN:s agenda för att finansiera utveckling (Financing for Development, FfD) är mobilisering av skatt ett medel att nå de globala målen i Agenda 2030. När Addis Tax Initiative (ATI) lanserades 2015 lovade givarländerna att dubblera stödet till utvecklingsländer till år 2020.

För ett år sen antogs en ny ATI-deklaration med mål som ska uppnås till 2025, med fokus på rättvisa skattesystem som minskar ojämlikhet. Alla länder har även lovat att arbeta för en samstämmig politik. I det ingår att motarbeta skatteflykt. Ett nytt viktigt åtagande i deklarationen är att stödja folkrörelser och andra som granskar makthavare och kräver att de tar sitt ansvar.

Ny rapport granskar multilateralt bistånd

En allt större del av Sveriges och övriga nordiska länders bistånd på skatteområdet går genom multilaterala institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF. Vår nya rapport "Quality Tax Aid - A review of Nordic countries’ support for domestic resource mobilization through multilateral institutions" granskar hur väl detta bistånd lever upp till de nordiska länderna löften om att bidra till rättvisa skattesystem.
– Sverige och de andra nordiska länderna måste säkra att biståndet på skatteområdet bidrar till skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Vår rapport visar att det finns en del kvar att göra inom det multilaterala biståndet, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia.

Rapporten visar att de nordiska länderna har ett starkt engagemang men att det finns förbättringar att göra i det multilaterala biståndet för att omsätta åtagandet om rättvisa skattesystem i praktiken.

Sverige och övriga nordiska länder bör:

 • leva upp till åtagandet i Addis Tax Initiative (ATI) om att öka stödet till utvecklingsländer på skatteområdet
 • säkerställa att bistånd på skatteområdet går till ett brett spektrum av aktörer, inklusive granskande folkrörelser, i enlighet med ATI-deklarationen
 • säkerställa att det multilaterala biståndet lever upp till åtagandena i ATI om att bidra till skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet
 • prioritera en samstämmig politik för global utveckling (PGU) i samarbetet med multilaterala institutioner som förmedlar stöd till utvecklingsländer i enlighet med ATI-deklarationen
 • stärka det nordiska utbytet av erfarenheter och ”best practice” inom det multilaterala samarbetet på skatteområdet

  Fler och mer detaljerade rekommendationer finns i rapporten.

  genrebild-skatteflykt
  Rapport Quality Tax Aid (2021)

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva
  Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

  Global skatteflykt

  Skatteflykt hindrar utveckling

  Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård.