Mobiltelefon framför skärm med avslöjandet om pandora papers.
Debatt

Skatteskandalen är ett politiskt misslyckande

2021-10-04

Pengar som hade kunnat gå till att fler barn i fattiga länder får gå i skolan eller att kvinnor får sjukvård hamnar i rika privatpersoners låtsatsföretag. Den nya stora läckan Pandora Papers visar att det som har gjorts hittills mot global skatteflykt inte har fungerat. Diakonias Penny Davies visar vad som måste till i det internationella samarbetet, där också Sverige nu måste ta i med hårdhandskarna.

De runt tolv miljoner dokument som igår publicerades av det internationella nätverket av grävande journalister, ICIJ, blottar en global skattehärva som tydligt visar att det globala finansiella systemet fortfarande präglas av hemlighetsmakeri. Medborgare världen över blir snuvade på miljardbelopp som hamnar i skatteparadis. Pengar som borde gå till välfärd, utbildning, och kampen mot fattigdom.

Det är dags att sätta stopp för det här. Pandora Papers visar tydligt att efter år av prat om att stoppa skatteflykt så är problemet inte löst, och vi ser hur skatteparadis fortsätter att gömma undan enorma summor pengar. Det är en skandal att detta fortgår samtidigt som vi befinner oss i en global kris med enorma behov att bekämpa fattigdom och skapa välfärd åt alla.

Sverige blockerade förslag

Läckan är den största hittills och följer på två tidigare, Panama Papers som kom 2016 och Paradise Papers från 2017.  Efter den första läckan ökade takten i arbetet mot skatteflykt inom bland annat G20, OECD, FN och EU. Men det saknas politiskt ledarskap som tar det hela vägen. EU enades nyligen om urvattnade regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina vinster och skatter i varje land de är verksamma, en god ambition som motarbetades av Sveriges regering tillsammans med ett antal notoriska skatteparadis. Ett problem som återkommer i förhandlingar kring globala skatteregler är att rika länders intressen styr. De människor som har mest att förlora på skatteflykt har mycket liten möjlighet att göra sig hörda.

Nu krävs krafttag av Sverige och andra länder för att stoppa alla typer av skattefiffel och för att skapa rättvisa internationella skatteregler som kan bidra till att bekämpa fattigdom.

Detta bör svenska politiker driva:

 • Globala regler som tvingar multinationella företag att öppet redovisa sina vinster och skatter i varje land de är verksamma. Det ger insyn i om de betalar sin skatt och ger människor möjlighet att ställa beslutsfattare och företag till svars.
 • En global standard för informationsutbyte kring skattefrågor och det behövs offentliga register över vilka som är företags egentliga förmånstagare så att det blir omöjligt med hemliga brevlådeföretag.
 • Förhandlingar om internationella skatteregler måste blir mer demokratiska och inte låta sig styras av de rika ländernas intressen.
 • Rika länder bör analysera effekterna av den egna skattepolitiken på utvecklingsländers möjligheter att exempelvis effektivt kunna beskatta multinationella företag.
 • Alla länder måste föra en skattepolitik som bidrar till rättvisa skattesystem som främjar jämställdhet.

  Om Pandora Papers

  Pandora Papers avslöjar konfidentiell information från 14 så kallade offshoreföretag, alltså företag som specialiserar sig på att sätta upp brevlådeföretag i skatteparadis runtom i världen, bortom insyn från allmänheten och lagstiftare. Filerna med information avslöjar hemliga innehav tillhörande hundratals beslutsfattare i ett 90-tal länder, samt kändisar och eliter som gömt undan tillgångar. Dokumenten täcker en tidsperiod på fem decennier med fokus på åren 1996 till 2020. När beslutsfattare, som är de som borde bekämpa skatteflykt, gör sig skyldiga till att undanhålla rikedom i skatteparadis så underminerar det förtroendet för det politiska systemet.

  Om global skatteflykt

  Vi är alla förlorare när skattemedel försvinner i hemliga skatteparadis. Men människor som lever i fattigdom runtom i världen drabbas hårdast när resurser uteblir som skulle kunna användas till sjukvård, utbildning mm. Enligt Tax Justice Network, där Diakonia ingår, förlorar regeringar runtom i världen minst 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år bara på grund av företags aggressiva skatteplanering. Internationella Valutafonden uppskattar utvecklingsländers årliga skatteförluster till runt 200 miljarder dollar, vilket är långt mer än det årliga biståndet.

  Man knäböjer framför kvinnas hus

  Rika länder måste ta ansvar

  Skatteflykt hindrar utveckling

  Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva