Alberto Chacchi Menenes
Vattenprojektet

Fem frågor till Alberto Chacchi Menenes

Alberto Chacchi Menenes är jordbruksingenjör på Diakonias samarbetsorganisation Huñuk Mayo som arbetar med vattenprojektet. Här svarar han på frågor om projektet. Har du fler frågor – mejla oss!

Vad kommer hända med människorna när vattnet sinar?

Det är en situation som vi hoppas att vi aldrig kommer få uppleva. Vår organisation arbetar så hårt vi kan för det. Men det som kan hända är att det blir brist på mat och fler tvingas att flytta till städerna. De kan också bli konflikter om vem som ska få tillgång till det lilla som finnas av vatten och växtlighet.

Hur anpassar sig invånarna till den vattenbrist som är idag?

Vi jobbar med att ta till vara på av den kunskap som redan finns i byarna sedan generationer. En sådan metod är att fånga upp regnvatten och bevara det i stora dammar. När befolkningen här tar ansvar själva kan de hantera riskerna med vattenbristen på ett bättre sätt.

Hur påverkar bristen på vatten kvinnor och män olika?

Kvinnor och barn påverkas mest av bristen på vatten, eftersom de är mest utsatta. Många saknar också kunskap om sina rättigheter. Det är kvinnor som till största del tar hand om hushållen och måste se till att det finns vatten hemma. I många fall är de tvungna att ta sig flera kilometer för att hitta vatten. När de letar efter vatten har de även ofta med sig boskap för att även de ska få dricka. Vattenbristen ökar arbetsbördan för kvinnor.

Är det skillnad på hur kvinnor och män anpassar sig?

Eftersom det är just kvinnor som har största ansvar för vattnet i hushållen har de också varit bättre på att ta till vara på vatten och anpassa sig till situationen. Det har lett till att kvinnor fått mer att säga till om i byråden. På så vis blir en positiv effekt att de blir mer demokratiska och att kvinnors inflytande ökat.

En kvinna med hatt och sjal
Kampen för vatten i de peruanska Anderna har stärkt kvinnornas inflytande i området.

Hur ser kvinnors situation ut?

Kunskapen om kvinnors rättigheter är låg och arbetet med jämställdhet är viktigt. Det förekommer våld i hemmen, och kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet. Vi arbetar att sprida information och stärka kvinnors rättigheter.
Vattenfrågan är som en startpunkt för satsningen på jämställdhet. Allt fler kvinnor organiserar sig. Nu finns det till exempel en förening för kvinnor där de försvarar sina intressen som lantbrukare, producenter och uppfödare av små boskapsdjur. Det har gjort kvinnorna mer konkurrenskraftiga på marknaden och har dessutom förbättrat deras familjers ekonomier.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.