En man med keps och randig tröja pratar och gestikulerar med händerna.
Vattenprojektet

Fem frågor till Alberto Chacchi Menenes

Alberto Chacchi Menenes är jordbruksingenjör på Diakonias samarbetsorganisation Huñuk Mayo som arbetar med vattenprojektet. Här svarar han på frågor om projektet. Har du fler frågor – mejla oss!

Vad händer med människorna när vattnet sinar?

Bristen på vatten påverkar allt i livet. Torkan gör att det inte går att odla som tidigare, djuren har inte tillräckligt med mat och människor tvingas flytta till städerna. Det skapar också konflikter om vem som ska få tillgång till det vatten som finns.

Hur anpassar sig invånarna till den vattenbrist som är idag?

Vi tar till vara på den kunskap som redan finns i byarna sedan generationer tillbaka. Det handlar till exempel om att fånga upp regnvatten och bevara det i stora dammar, att odla växter som främjar ekosystemet och att ta hand om våtmarkerna. När befolkningen här tar ansvar själva kan de hantera riskerna med vattenbristen på ett bättre sätt.

Hur påverkar bristen på vatten kvinnor och män olika?

Kvinnor och barn påverkas mest av bristen på vatten, eftersom de är mest utsatta. Många saknar också kunskap om sina rättigheter. Kvinnorna tar störst ansvar för hushållet och måste se till att det finns vatten för att laga mat, diska och tvätta. I många fall är de även ansvariga för djuren och är tvungna att gå flera kilometer för att djuren ska kunna beta. Vattenbristen ökar arbetsbördan för kvinnor.

Är det skillnad på hur kvinnor och män anpassar sig?

Eftersom kvinnorna har största ansvaret för vattnet i hushållet har de också varit bättre på att ta vara på vatten och att anpassa sig till situationen. Det har lett till att kvinnor har fått mer att säga till om i byråden. En positiv effekt av det är att byråden har blivit mer demokratiska och att kvinnors inflytande har ökat.

Hur ser kvinnors situation ut?

Kunskapen om kvinnors rättigheter är låg och arbetet med jämställdhet är viktigt. Det förekommer våld i hemmen, och kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet. Vi arbetar för att sprida information och stärka kvinnors rättigheter.

Vattenprojektet är en startpunkt för satsningen på jämställdhet. Allt fler kvinnor organiserar sig. Nu finns det till exempel en förening för kvinnor där de försvarar sina intressen som lantbrukare, producenter och uppfödare av små boskapsdjur. Det har gjort kvinnorna mer konkurrenskraftiga på marknaden och har dessutom förbättrat deras familjers ekonomier.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.