Diakonia - Människor som förändrar världen
Abeer Alhrkla driver Facebook-sidan “Lobbying and advocacy committee”.

Palestina: Sociala medier – ett påverkansverktyg för personer med funktionshinder

I Gaza, där invånarna lider av en väldigt svår politisk, social och ekonomisk verklighet, arbetar personer med funktionshinder hårt för att förverkliga sina rättigheter. År 2013 började de att använda sociala medier som ett verktyg får att påverka beslutsfattare och samhället. Diakonia och the Norwegian Association of Disabled (NAD) stöder deras arbete tillsammans med lokala organisationer.

2014-05-25

Använder sociala medier på olika sätt

Abeer Alhrkla är 21 år gammal och har nedsatt motorik. Hon studerar multimedia och har deltagit i flera kurser i påverkansarbete som hålls av Diakonias samarbetsorganisation the National Society for Rehabilitation. 

Efter kurserna har Abeer startat en Facebooksida som hon har döpt till Lobbying and advocacy committee (Kommittén för lobbying och påverkansarbete), som är en del av programmet Youth are leading the change (Unga står för förändringen). Målet med Facebooksidan är att påverka beslutsfattare att tillämpa den nationella lagen för funktionshindrade. 

Abeer arbetar just nu även med att förbereda en sida för att uppmärksamma grupper inom Googles olika plattformar om hur situationen för personer med funktionshinder ser ut, och vad dessa personer gör i samhället.

Började använda media som ett verktyg 2013

Diakonias samarbetsorganisation the National Society for Rehabilitation (NSR) är kända för sitt arbete riktat mot personer med funktionshinder. Organisationen startade för 23 år sedan och har sedan dess fått tekniskt och ekonomiskt stöd från Diakonia och the Norwegian Association of Disabled (NAD).

År 2013 står ut särskilt för organisationen, till följd av det aktiva arbetet som personer med funktionshinder då påbörjade för att använda media som ett verktyg för påverkan.

Initiativen har inte bara använts inom organisationen, utan de har också hjälpt personer som är engagerade i organisationen att få en egen försörjning:

Idag äger 24-årige Hazem al-Ashi, som är delvis förlamad, ett internetcafé vid namn ”Al-Amal”, som betyder ”Hopp”. Hazem har även skapat en Facebooksida med syftet att öka personer med funktionshinders rättigheter.

Nyheter, initiativ och aktiviteter av funktionshindrade

Ahmed Hassouna är 24 år och lever med nedsatt syn.

Ahmed Hassouna är 24 år och lever med nedsatt syn. Han har en examen i rehabilitering av funktionshindrade, och har sedan tre år tillbaka börjat med påverkansarbete. Genom the National Society for Rehabilitation har Ahmad gått kurser i livskunskap, och är nu en aktivist genom som arbetar med media som påverkansvertyg.

Inom gruppen ”Lobbying and advocacy committee” som Abeer startade har Ahmad i sin tur startat en egen sida, där han lägger upp nyheter om olika aktiviteter som genomförs av personer med funktionshinder. Även om Ahmad och Abeer har olika typer av funktionshinder använder de båda sociala medier för att nå sina mål och få ökade rättigheter. Båda två hittade sitt sätt att arbeta och sin personliga identitet genom att använda media och sociala medier som stöd i deras påverkansprojekt.

Kvinnor och flickor höjer sina röster

The Palestinian Youth Empowerment Center (YEC), som också är en av Diakonias samarbetsorganisationer, samlar barn och unga och uppmanar dem att arbeta för social, ekonomisk och kulturell utveckling.

Centret lägger stor vikt vid att hålla samhället och den funktionshindrade befolkningen informerade om hur arbetet går för deras ökade rättigheter. Projektet "Women and girls speak out" (Kvinnor och flickor höjer sina röster) har utifrån detta antagit en vision utifrån behoven från personer med funktionshinder när det gäller arbete, utbildning, äktenskap och deltagande i samhället.

Maysa Sharif är 23 år och lever med nedsatt syn.

23-åriga Maysa Sharif, som lever med nedsatt syn, har en kandidatexamen i socialt arbete. Samtidigt som Maysa gick med i YEC var hon fortsatt engagerad i projektet Women are leading the change (Kvinnor leder förändringen), där hon ideellt har arbetat med att lyfta olika sociala frågor i samhället utifrån ett psykosocialt perspektiv. 

Efter att ha gått en kurs i lobbying och påverkansarbete startade Maysa Facebooksidan "Youth are leading the change" (Unga leder förändringen), för att lyfta frågor som rör unga med funktionshinder. Nästan direkt hade hennes sida fått över 140 följare. Trots de hinder som Maysa står och har stått inför är hon fortsatt övertygad om att personer med funktionshinder kan vara en del i förändringen.

- Med hopp och tålamod är inget omöjligt, säger Maysa.

Webbplats för påverkanskampanjer

Deir al-Balah Rehabilitation Society erbjuder rehabilitering och utveckling för  personer med funktionshinder. Organisationen är dessutom känd som en röst för funktionshindrades rättigheter; till och med den första aktiva rösten för personer med funktionshinder i de arabiska länderna.

Under 2013 har Deir al-Balah Rehabilitation Society (DBRS) lanserat sin webbplats, som syftar till att öka personer med funktionshinders rättigheter. Där drivs en påverkanskampanj som, genom att använda media på olika sätt, har som mål att ändra den allmänna opinionen om personer med funktionshinder. Kampanjen utgår från forskning och erfarenheter som säger att ”Genom att sätta press på media kommer makthavare en dag att påverkas och börja ge stöd till personer med funktionshinder och arbeta för att deras rättigheter ska bli verklighet”.

Påverkansarbete liknande DBRS projekt ses som en möjlighet att påverka och inspirera befolkningen och politikerna att vidga sina vyer och tänka mer på de hinder som finns i samhället. Därigenom kan de se vilka hinder som kan tas bort och därmed förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionshinder, så att de kan få en bättre nutid och framtid.