Akut katastrof

Vi räddar liv när nöden är som störst.

Ibland förändras livet över en dag – en katastrof har slagit till.

Diakonia arbetar långsiktigt med att minska fattigdom, men när en katastrof sker ändras arbetet till mer akuta insatser. Då handlar det om att rädda liv här och nu.

Vår princip är att vara på plats innan, under och efter en katastrof. Vi vet hur viktigt det är att ha kunskap om lokalområdet. Därför har vi katastrofinsatser i områden där vi redan arbetar.

När en katastrof sker måste vi ta hänsyn till att den drabbar människor på olika sätt. Människor med en hög ställning i samhället drabbas annorlunda än människor med en lägre ställning. Ofta drabbas kvinnor och barn hårdast, eftersom de redan innan var utsatta för diskriminering.

Kvinnor har samtidigt en avgörande roll i katastrofarbete, och i arbete för att förebygga katastrofer. Att vi synliggör och stödjer deras arbete är en fråga om kvinnors rätt till makt och inflytande. Att få in många olika perspektiv och erfarenheter ger dessutom bättre resultat.

Tre barn som öppnar ett paket med mat.

Just nu

Vi delar ut matpaket i Ukraina

Människor i Ukraina flyr nu för sina liv från en allt mer desperat situation. Tillsammans med det globala nätverket Act Alliance och lokala organisationer finns vi på plats både i Ukraina och vid gränsen till Ungern. Vi delar ut mat och hygienartiklar till behövande.

I denna humanitära kris är behoven enorma. Ditt stöd gör skillnad!

Faser i vår katastrofhjälp

Fas 1- akut fas

Nu är fokus på att rädda liv. Det kan handla om att dela ut mat, tält, filtar eller ge psykosocialt stöd till de som drabbas. Gåvor från privatpersoner, föreningar och församlingar är viktigt. Det gör det möjligt för Diakonia att komma i gång snabbt med arbetet.

Högar med matbistånd och dunkar med olja

Fas 2 - återuppbyggnad

Den här fasens mål är att det ska vara möjligt att leva ett normalt liv igen. Arbetet kan handla om att bygga upp bostäder och skolor, eller att ge möjlighet till försörjning. Vi samarbetar med organisationer på plats för att se till att det är människornas behov som styr. Den här fasen tar längre tid och övergår ofta i det långsiktiga arbetet.

En kvinns sitter i en grävmaskin och gräver

Kan en katastrof hindras?

Det bästa är så klart om en katastrof aldrig sker. Många katastrofer som drabbar människor skapas av extremt väder av något slag. Det kan vara översvämningar, tyfoner eller en jordbävning. Men det är inte alltid extrema väderhändelser leder till att människor drabbas, och det är bara när det händer som det blir en katastrof.

Många kriser kan hindras. Att minska fattigdom och människors utsatthet är ett sätt att förebygga kriser. Att människor får tillgång till fler sätt att försörja sig är ett annat, som till exempel klimatsmart jordbruk som inte är lika beroende av väder och vind.

Och att vara väl förberedd räddar liv. Därför arbetar Diakonia tillsammans med organisationer på plats med att skapa planer för katastrofhantering. När alla är förberedda och vet vad de ska göra i en kris – då klarar människor sig bättre.

Våra insatser i pandemin

Coronapandemin har drabbat oss alla, men våra villkor att möta den ser helt olika ut. I många länder har barn stått helt utan skola och familjers försörjning ryckts undan över en natt. Diakonias insatser det senaste året har hjälpt människor i en kris som inte ger sig.

Ett barn står med en cykel och ryggen mot kameran, och ser mot ett sönderbombat hus.

En trygg plats mitt i förödelsen

Stödpaket till barnen i krigets Gaza

Krig och konflikter drabbar den civila befolkningen hårdast. När bomberna föll över Gaza 2021 förvärrade det en redan akut humanitär situation.  

Diakonia fanns på plats i området sedan innan. När bostadshus föll i spillror och människor förlorade familjemedlemmar, ställde vi om vårt arbete till akut hjälp och återuppbyggnad. Vi delade ut matpaket, kläder och hygienkit. Men vi kunde också trappa upp vårt arbete med barnen som lever mitt i konflikten. På våra center fick de trygga platser där de kunde bearbeta trauman. I stödpaketen som delades ut till barnen ingick sagoböcker, papper, färgpennor och ritböcker.  

En översvämmad gata med hus

Dubbel utmaning med orkan mitt i en pandemi

Iota i Honduras

I november 2020 totalförstördes hem, skolor och sjukhus i Honduras av två kraftiga orkaner. Diakonia fanns redan på plats, och vi ställde snabbt om till att dela ut matpaket och renovera brunnar och toaletter. Arbetet var extra svårt på grund av coronapandemin.

Många familjer förlorade både hem och skördar. Så snart den akuta fasen var över fokuserade vi på att bygga upp bostäder och hjälpa människor att börja om med sina odlingar. Vårt mål efter katastrofer är alltid en egen försörjning så snart som möjligt.

En kvinna med munskydd får en säck majs av en annan kvinna

Kvinnor drabbas hårdast av krisen

Mat och munskydd i pandemin

Nedstängningar för att stoppa spridningen av coronaviruset drabbade stora delar av världens befolkning hårt. De redan utsatta drabbas först och hårdast. I Guatemala var bristen på mat akut i många familjer när arbetsplatser stängde och lönen uteblev. Diakonias arbete ställdes snabbt om till att dela ut mat och munskydd till utsatta kvinnor. En jourlinje för kvinnor som utsattes för våld i hemmet startade också.

Traktor röjer framför bombade bostadshus i Gaza

Din gåva räddar liv!

Bli månadsgivare6

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.