Människor bär en säng på en översvämmad gata

Akut katastrof

Vi räddar liv när nöden är som störst.

Ibland förändras livet över en dag – en katastrof har slagit till.

Diakonia arbetar långsiktigt med att minska fattigdom, men när en katastrof sker ändras arbetet till mer akuta insatser. Då handlar det om att rädda liv här och nu.

Vår princip är att vara på plats innan, under och efter en katastrof. Vi vet hur viktigt det är att ha kunskap om lokalområdet. Därför har vi katastrofinsatser i områden där vi redan arbetar.

När en katastrof sker måste vi ta hänsyn till att den drabbar människor på olika sätt. Människor med en hög ställning i samhället drabbas annorlunda än människor med en lägre ställning. Ofta drabbas kvinnor och barn hårdast, eftersom de redan innan var utsatta för diskriminering.

Kvinnor har samtidigt en avgörande roll i katastrofarbete, och i arbete för att förebygga katastrofer. Att vi synliggör och stödjer deras arbete är en fråga om kvinnors rätt till makt och inflytande. Att få in många olika perspektiv och erfarenheter ger dessutom bättre resultat.

Konflikten i Israel och Palestina

Stöd till de drabbade i Gaza

Den humanitära situationen i Gaza är fruktansvärd efter kontinuerliga attacker och en blockad som stänger ute mat, vatten och till och med el. Förödelsen är total och behoven enorma. 

Krig drabbar alltid barnen värst. Därför fokuserar Diakonias arbete på barnen som lever mitt i konflikten. Med hjälp av vår samarbetsorganisation på plats ger vi barn en trygg plats och psykosocialt stöd. Vi delar också ut mat, hygienkit och andra förnödenheter. Din gåva behövs!

Faser i vår katastrofhjälp

Fas 1- akut fas

Nu är fokus på att rädda liv. Det kan handla om att dela ut mat, tält, filtar eller ge psykosocialt stöd till de som drabbas. Gåvor från privatpersoner, föreningar och församlingar är viktigt. Det gör det möjligt för Diakonia att komma i gång snabbt med arbetet.

Högar med matbistånd och dunkar med olja

Fas 2 - återuppbyggnad

Den här fasens mål är att det ska vara möjligt att leva ett normalt liv igen. Arbetet kan handla om att bygga upp bostäder och skolor, eller att ge möjlighet till försörjning. Vi samarbetar med organisationer på plats för att se till att det är människornas behov som styr. Den här fasen tar längre tid och övergår ofta i det långsiktiga arbetet.

En kvinns sitter i en grävmaskin och gräver

Kan en katastrof hindras?

Det bästa är så klart om en katastrof aldrig sker. Många katastrofer som drabbar människor skapas av extremt väder av något slag. Det kan vara översvämningar, tyfoner eller en jordbävning. Men det är inte alltid extrema väderhändelser leder till att människor drabbas, och det är bara när det händer som det blir en katastrof.

Många kriser kan hindras. Att minska fattigdom och människors utsatthet är ett sätt att förebygga kriser. Att människor får tillgång till fler sätt att försörja sig är ett annat, som till exempel klimatsmart jordbruk som inte är lika beroende av väder och vind.

Och att vara väl förberedd räddar liv. Därför arbetar Diakonia tillsammans med organisationer på plats med att skapa planer för katastrofhantering. När alla är förberedda och vet vad de ska göra i en kris – då klarar människor sig bättre.

Swisha en gåva

Ja! Jag vill bidra till Diakonias katastroffond.

Varför behöver vi din epostadress?

När du går vidare godkänner du även hur vi använder och behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.