Diakonia - Människor som förändrar världen

Peru: Utmanar machokulturen och våldet med radioteater

De 800 000 turister som årligen passerar Urubambadalen på väg till Inkastaden Machu Picchu i Peru, ser idylliska små samhällen som ligger längs tågrälsen. Men skenet bedrar. Machokulturen är starkt rotad och bakom hemmens stängda dörrar misshandlas många kvinnor. Men den lokala radiostationen La Salle förändrar situationen med sina program om den tabubelagda frågan – våld mot kvinnor.

2014-03-06

Att förändra en kultur tar tid

– Det hela är kulturellt, nedärvt. ”Min farfar slog min farmor, min pappa slog min mamma och jag slår min fru”, så att säga. Det tar lång tid att förändra attityder och nästkommande generation kommer förmodligen också att föra beteendet vidare, berättar Dante Sanchez Santos.

Dante är född och uppvuxen i grannprovinsen Calca och arbetar som producent och programledare på byns lokala radiostation, Radio La Salle. En smal, svart brandtrappa leder upp till studion där sändningarna pågått sen fyra på morgonen. Och den tidiga timman till trots har många redan radion på.

70 radiostationer som sprider kunskap på lokalspråket

Radio La Salle tillhör ett nätverk på 70 radiostationer som sänder informativa, tvåspråkiga utbildningsprogram över den svåråtkomliga andinska landsbygden. Nätverkets radiosändningar är det enda medlet att nå ut till befolkningen.

Programmen tar upp lokala frågor på invånarnas eget språk, quechua, och väcker stort engagemang.

Program om förtryck mot kvinnor väcker reaktioner

Men när man för ett år sen genom en radioföljetong började adressera frågan om förtryck mot kvinnor, väckte det oväntat starka reaktioner. Upprörda lyssnare ringde in under programmets direktsända telefonväkteri och uppmanade Dante med indirekta hot att inte lägga sig i privata angelägenheter.

– Vi har analyserat reaktionerna och tolkat dem som att vi har lyckats skaka om och störa machismon.

Radiopjäs och studiosamtal med konkreta tips för utsatta kvinnor

Varje avsnitt i den nyproducerade programserien inleds med en radiopjäs där handlingen bygger på verkliga skeenden, men skådespelare ger röst åt de påhittade karaktärerna. Därefter följs dagens ämne upp i en studiodebatt med gäster från organisationer som kvinnojourer och åklagarmyndigheten. Syftet är att stärka kvinnorna och vägleda dem i hur de praktiskt kan utkräva sina rättigheter.

– Debatten är viktig eftersom den öppnar upp för samtal i en fråga som är en verklighet i mångas liv men som få vill beröra. Vi uppmuntrar kvinnorna att söka stöd och försöker ge konkreta tips. Vi förklarar exempelvis hur man anmäler en misshandel och hur processen som följer på anmälan ser ut, berättar Dante Sanchez Santos.

Når in i hemmen

Bakom radioproduktionen finns ett samarbete mellan radionätverket och Diakonias samarbetsorganisation, kvinnocentret Flora Tristán. 

– Vi når in i hemmen där man lever med våldet. Målet är en samhällskultur där våld mot kvinnor inte längre accepteras eller anses naturligt, förklarar Katya Zamalloa, en av ledarna för Flora Tristán.

Våld mot kvinnor ses som en bagatell

Men våldet existerar inte bara i hemmen. Hela samhället genomsyras av de värderingar som innebär att män har makt över kvinnor och rätt att kontrollera dem. Just Cuzcoområdet har de statistiskt näst högsta jämförelsetalen i landet när det gäller våld mot kvinnor.

För trots att lagen mot våld mot kvinnor har funnits i trettio år, följs den inte i praktiken. Till stor del beror det på att poliser, åklagare och domare –de som ska se till att lagen efterföljs – själva är en del av systemet. Generellt har de en tendens att bagatellisera kvinnornas erfarenheter och de få kvinnor som tar mod till sig och blåslagna går till polisstationen för att anmäla ett övergrepp bemöts ofta med misstro.

– ”Det där är väl bara en liten skråma”, kan den tjänstgörande polisen säga och menande tillägga: ”Något hade du väl gjort för att förtjäna det”, härmar Katya Zamalloa och fortsätter: Och när maken gett sin version slutar det hela ofta med att kvinnan får skulden för misshandeln, varpå hon drar tillbaka anmälan.

Visar att det går att påverka

Radioserien visar att det går att påverka machismon. I det nuvarande sändningsuppehållet mellan den första och andra säsongen saknar många den plattform för samtal som programmen utgjorde. Lyssnare har hört av sig och undrat när nästa säsong drar igång. Jourhem och andra som arbetar för kvinnornas sak märker också av tomrummet. Man har dessutom kunnat se en liten ökning i antalet anmälningar av våldsbrott mot kvinnor och även om mörkertalet fortfarande är stort tolkar man det som ett resultat av programserien.

Workshops för ungdomar

Men arbetet med att förändra attityder kommer att ta tid. Och för att kunna påverka attityder redan i tidiga åldrar satsar Flora Tristán på att anordna workshops för ungdomar.

– Vi märkte snabbt att det var naturligt för de unga killarna att kontrollera sina flickvänner. Vad de hade på sig, vilka vänner de träffade. Jag brukar säga att vi måste börja redan vid vaggan, säger Katya Zamalloa som är medveten om att förändringsarbetet inte kommer att göras i en handvändning och att även kvinnor för machismon vidare.

– Det finns fall där unga tjejer anmält sina pojkvänner för misshandel. Killarna tycker att lite bråk hör till, att det bara stärker förhållandet, säger Dante Sanchez Santos. Han tror att situationen kommer att fortsätta så länge orsaken är socio-ekonomisk.

– Men vi kan ju inte bara luta oss tillbaka och se på. Vi måste fortsätta att lyfta frågorna. Samhället behöver det.