Diakonia - Människor som förändrar världen
Alberto Fujimori dömdes till 25 år för de avrättningar mot oppositionella som han var inblandad i under 1990-talet. Efter en lång process har rättvisan segrat. Foto: CNDDH

Peru: Rättvisan hann ikapp Fujimori

Perus tidigare president Alberto Fujimori dömdes 2010 till 25 års fängelse för brott mot de mänskliga rättigheterna. Diakonia har under många år stött människorättsorganisationer i Peru i deras kamp för rättvisa.

2011-03-12

Kidnappningar och avrättningar av oppsitionella

En enhällig domstol bekräftade att Fujimori varit den dolde strategen bakom den paramilitära styrkan Grupo Colina, som genomförde minst 25 avrättningar av oppositionella och felaktigt stämplade terrorister i början på 1990-talet. Högsta domstolen bekräftade också Fujimoris inblandning i två kidnappningar i samband med den egen regisserade statskuppen 1992.

Osäkert in i det sista

Just bekräftelsen av domen för kidnappningarna var viktig eftersom kidnappning i Peru betraktas som ett synnerligen allvarligt brott och ger mycket begränsade möjligheter till benådning eller förkortat straff. Fujimori måste därför tillbringa minst 18 år i fängelse innan han kan bli villkorligt frigiven. Han kan formellt inte heller bli benådad av presidenten. 

En lång och krokig väg

Diakonia har under många år stött människorättsorganisationer i Peru, i sökandet efter rättvisa för de specifika brott som Fujimori nu har dömts för. Det har varit en krokig väg att gå, med flera motgångar, framförallt under tiden före 2001, då Fujimori fortfarande satt som president. Då utfärdades amnesti för Grupo Colina och man förhindrade vidare undersökning av brotten som polisanmäldes 1992 och 1993.

Diakonias samarbetsorganisationer aktiva

Under den exemplariska offentliga rättegång mot Fujimori som pågick från december 2007 till april 2009, med sammanlagt 164 sammanträden, utförde Diakonias samarbetsorganisationer ett enormt arbete. Organisationerna Aprodeh och IDL verkade som legala företrädare för 25 av offren vid de massakrer i Lima som Fujimori nu har fällts för. Fyra välrenommerade advokater på dessa organisationer lade tillsammans ned ett enormt arbete på att bevisa Fujimoris skuld inför domstolen, men också på att övertyga media och allmänhet om detta.

Dessutom svarade en tredje av Diakonias samarbetsorganisationer, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), för ett omsorgsfullt säkerhetsarrangemang under hela rättegången. Med Diakonias stöd koordinerade man logistiskt stöd i form av buss med poliseskort för advokater, anhöriga och vittnen. Man koordinerade också närmare 170 internationella observatörer. 

Resultat av Diakonias bistånd: Det grundliga och omfattande undersökningsarbete samt det juridiska försvaret av de anhöriga till offren som Diakonias samarbetsorganisationer bidragit med har starkt bidragit till den fällande domen mot Fujimori. Därmed har man också åstadkommit ett konkret resultat i arbetet mot straffrihet i Peru och i stärkandet av de mänskliga rättigheterna.

Resultat av Diakonias bistånd

Det grundliga och omfattande undersökningsarbete samt det juridiska försvaret av de anhöriga till offren som Diakonias samarbetsorganisationer bidragit med har starkt bidragit till den fällande domen mot Fujimori. Det är dock viktigt att nämna att också den peruanska staten, framförallt genom åklagare Avelino Guillén, har varit pådrivande och spelat en nyckelroll, både i framläggandet av bevis under rättegången samt under utlämningsprocessen från Chile.

Emellertid finns det mycket goda skäl att tro att utgången av rättsprocessen inte hade blivit densamma utan Diakonias samarbetsorganisationers stöd, både i rättsalen, i media och genom koordineringen av de internationella observatörerna.

Hot via e-post och telefon

Under tiden för rättegången registrerades drygt 30 allvarligare incidenter där anhängare till Fujimori på det ena eller andra sättet uttryckte hot mot anhöriga till offren och advokater. Så gott som samtliga legala företrädare samt ledarna på Diakonias samarbetsorganisationer mordhotades också via e-post eller per telefon, dagarna innan domen i första instans. 

Domen mot Fujimori är ett viktigt steg på vägen mot en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i Peru. Den är redan en milstolpe i både internationell och nationell straffrätt.