Diakonia - Människor som förändrar världen
Sedan Daniel blev borgmästare i Pillpinto har han arbetat hårt för att skapa ett samhälle där folkets röst och vilja är med och formar de politiska besluten. Foto: Cedep Ayllu

Peru: Från pensionerad polis till borgmästare

När Daniel blev pensionär uppmanades han att ställa upp i byns borgmästarval. Efter utbildning hos Diakonias samarbetsorganisation Cedep Ayllu kunde han med sina nya kunskaper vinna valet.

2012-01-12

Aldrig tidigare politiskt aktiv

Sedan den 1 januari 2011 är Daniel Rosa Delgado borgmästare i bergsbyn Pillpinto, som ligger några timmar från staden Cusco i Peru. Genom sitt tidigare jobb som polis hade han stor erfarenhet av att prata med  folksamlingar och föra dialog med myndigheter. Men det var inte förrän hans grannar övertygade honom att kandidera till platsen som borgmästare som han blev politiskt aktiv.

- Jag upptäckte att jag hade något slumrande inom mig; förmågan att bli  ledare för mitt distrikt, säger Daniel.

Cedep Ayllu försåg honom med verktyg

Även om Daniel ville leda sin by kände han att han saknade kunskap om lagar, öppenhet och metoder för deltagande. Det var då han hörde talas om ett ledarskapsprojekt som Diakonia och vår samarbetsorganisation Cedep Ayllu bedrev, som syftade till att stärka ledarskapet och öka förmågan att göra skillnad för människorna som bodde i bergsbyar i Anderna.

Ett av projektets 20 aktiviteter var en ledarskapsakademi, där flera borgmästarkandidater, däribland Daniel, deltog för att få mer kunskap om samhället och hur det kunde ledas på ett hållbart sätt. Den här aktiviteten blev en avgörande faktor i Daniel framtida valkampanj.

- Det viktigaste jag lärde mig på kursen var att identifiera vilka som är de huvudsakliga problemen i Pillpinto och att lägga fram förslag för hur jag vill åtgärda dem, säger Daniel.

Om ledarskapsprojektet: Genom Cedep Ayllus och Diakonias projekt har 147 deltagare och framtida ledare varit med på kurser om lokalt inflytande och ledarskap, med särskilt fokus på politiskt ledarskap. Ett synligt resultat av projektet är att 26 personer eller 17 procent av deltagarna har vunnit val i sina respektive distrikt, vilket har blivit ett startskott för ett ökat transparent ledarskap i Anderna.

Och vinnaren i valet är…

Strax efter han hade gått klart kursen satte Daniel igång sin valkampanj, vilken skilde sig ordentligt från hur de andra bedrev sina. Medan andra kandidater gav stora löften som i praktik var omöjliga att leva upp till fokuserade Daniels kampanj istället på den extrema fattigdomen, undernäringen hos barn och ungdomarnas konstanta flytt till staden.

Och resultatet lät inte vänta på sig. När alla röster hade räknats hade Daniel fått 37 procent av alla röster, vilket var betydligt mer än någon av de andra kandidaterna fick. Det här säkrade hans plats som borgmästare för Pillpinto.

Fokus på civila samhället och demokrati

Som sittande borgmästare har Daniel inte legat lågt. Istället har han inlett dialog med civila samhället om deltagande och kommunikation i Pillpinto, där mycket av hans inspiration har kommit från Cedep Ayllus projekt. Daniel uttrycker att det är viktigt att öka befolkningens deltagande och få feedback från dem för att han ska vara säker på att hans ledarskap är öppet och transparent.

- Min service kan aldrig bli perfekt, jag kan aldrig vara alla till lags. Men jag kan försöka, avslutar Daniel.