Diakonia - Människor som förändrar världen
Richard Moreno vet vad internt flyktingskap är och hur det påverkar människor. Därför arbetar han envist för att människor ska känna till de rättigheter som de har. Foto: Åsa Maria Hermansson

Colombia: Den stora segern är att vi fortfarande är här

Richard kommer från Tanguí i Colombia - en by där människor upplevt attacker från militären och gerillan. De senaste åren har många varit nära att drivas på flykt. Därför är det en stor seger att de är kvar.

2013-09-25

Utbildning i rättigheter

Idag är invånarna i Tanguí stolta ägare av jorden tack vare en lag som skapades 1993 - en av Colombias största konkreta sociala segrar efter en lång kamp av alliansbygge, strejker och påverkansarbete. Men som Richard Moreno säger, att vara ägare till jorden gör inte att problemen försvinner.

Richard arbetar för organisationen Cocomacia.

– Mitt arbete består av många saker. Först och främst utbildning. Jag tror att det är viktigt att utbilda invånarna och ledare, för att de ska känna till sina rättigheter, hur man kräver att de uppfylls och hos vilka institutioner och tjänstemän man ska kräva att ens rättigheter tillgodoses.

Arbetet ger resultat

Diakonias samarbetsorganisation Cocomacia arbetar sedan 1982 i i Chocó, Colombia för att stärka den kulturella identiteten i området och för att invånarna ska få det bättre. Organisationen har som mål att bevara liv och förbättra livskvaliteten för samhällena och arbetar med identitet, respekt för olikheter, anspråk och behov.

Tack vare Cocomacias arbete kan människor stanna kvar på sin mark. Detta är ett betydelsefullt resultat i Colombia, som är det land i världen med flest interna flyktingar, orsakat av både den väpnade konflikten och naturresursutvinningen i regionen. Ett resultat som Cocomacia uppnått är är bland annat att 124 samhällen nu är socialt och politiskt organiserade.

Arbetar med både utbildning och juridisk rådgivning

– Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt Cocomacia. Jag tycker om det jag gör, säger Richard Moreno. Han är medlem sedan organisationen grundades och han har ägnat mer än hälften av sitt liv åt arbetet, först som medlem och på senare tid som organisationens juridiske rådgivare.

Richard arbetar i fält bland annat kring Atratoflodens isolerade samhällen. I arbetet ingår också att hålla i workshops i mänskliga rättigheter och att vara följeslagare när konflikter ska lösas och bybor ska återvända till sin mark.

Cocomacia har förslag på hur konflikten kan lösas

– Vi tycker att den utvecklingsmodell som tvingas på Colombia och Chocó inte tar hänsyn till våra behov och kultur. Chocó har alltid setts som en region som finns till bara för att utvinna resurser. Den investering som görs besvarar bara externa intressens behov. Vi som lever här behöver andra modeller, säger Richard.

Inom Cocomacia arbetas det nu med ett förslag på att ta sig igenom konflikten, en regional fredsagenda, som föreslår hur konflikterna ska lösas. Den ska presenteras inför staten och de olika myndigheterna så att förslagen från gräsrotsorganisationerna blir verklighet. Modellen innebär hänsynstagande till samhällena och deras kultur istället för att lägga investeringar på utvinning av naturresurser. För det behövs resurser till utbildning och påverkansarbete. 

Arbetet sker på gräsrotsnivå

Richard Moreno sammanfattar sitt arbete med Cocomacia.

– Vi är fortfarande här. Cocomacias arbete gör att människor kan stanna på sin mark och att många kunnat återvända. Om inte Cocomacia fanns tror jag att få samhällen i regionen alls skulle existera längre.

– Jag kan inte se mig själv sitta vid ett skrivbord än. Jag bistår i förändringen av den verklighet vi lever i i Chocó och Colombia. Och jag gör det ifrån gräsrötterna, ifrån de lokala samhällena. Jag hoppas på att en dag bli en ledare. Min dröm är att bli erkänd som en ledare för de afrocolombianska samhällena.