Diakonia - Människor som förändrar världen
Muzzamil Cader Muzzamils kamp för icke-våld är kontroversiell. I krigets slutskede kidnappades han och var nära att dödas. Foto: Per Hanstorp

Religionen bygger broar

I Sri Lanka är inbördeskriget över, men konflikten lurar fortfarande under ytan.

– Människor litar inte på varandra och många försöker lösa konflikter med våld.

Muhammed Muzzamil Cader är övertygad om att utvecklingen går att vända genom att mycket aktivt ta avstånd från våldet. Han brinner för ett land där det råder fred på allvar.

Inspireras av Gandhi

Muhammed Muzzamil Cader säger att han har pacifismen i blodet och han har arbetat för ett fredligare Sri Lanka i över trettio år. Influerad av personer som Gandhi och Mandela var han med och startade Diakonias samarbetsorganisation Samadana/m som arbetar för att sprida principen om icke-våld som metod och livsstil. Det betyder att mycket aktivt ta avstånd från våld, bland annat genom att vägra delta i våldshandlingar men också genom att sprida metoder och idéer om hur det går att få en fredligare värld. Viktigt är till exempel ett enklare liv där ägandet inte är viktigt och där rikedomen ligger i att glädjas åt det en har. Men viktigast av allt är att ena människor av alla trosbekännelser, tanken är att grunden för dem alla är densamma.

– Religionen är viktig för oss. Vi anser att grunden i alla religioner är genuint pacifistisk, säger Muhammed Muzzamil Cader som själv är muslim.

Långt inbördeskrig

Inbördeskriget i Sri Lanka tog slut år 2009, efter mer än 20 år av stridigheter. Konflikten stod mellan Sri Lankas regering och Tamilska tigrarna. Tusentals civila förlorade sina liv i kriget och ytterligare tusentals människor lever fortfarande i flyktingläger inom landets gränser. Fortfarande är deras hembyar minerade.

– Sri Lanka har en historia av fredlig samexistens, men kriget förstörde allt. Många är traumatiserade och har fördrivits från sina hem. Det värsta är att konflikten har lärt människor att inte lita på varandra. När kriget tog slut lovade dåvarande regeringen att ett försoningsarbete skulle påbörjas, men än har inget hänt. Istället fortsätter våld att bemötas med våld. Människor behöver kunna lita på att freden är varaktig. Jag är övertygad om att det bästa sättet att skapa tilltro är genom ett pacifistiskt förhållningssätt, säger Muhammed Muzzamil Cader.

Jobbar på gräsrotsnivå

Samadana/m arbetar på gräsrotsnivå genom att utbilda ett nätverk av aktivister som sedan hjälper till med att sprida det fredliga budskapet och att lösa konflikter så fort de uppstår. Organisationen anordnar workshops och möten mellan människor med olika etnicitet och religioner. Dessutom arbetar Muhammed Muzzamil Cader och hans organisation hårt för att få med sig religiösa ledare på tåget, eftersom de har stort inflytande.

– Vi ser oss som termiter som arbetar underifrån tills trädet faller. Eftersom vi arbetar i lokalsamhället lär vi folk att med hjälp av våra metoder ta makten över sina egna liv. Vi har också tränat personer som arbetar som poliser eller i armén. Nu kanske de tvekar innan de skjuter.

Muzzamil kidnappades

Precis innan kriget tog slut kidnappades Muhammed Muzzamil Cader och hans tamilska kollega i samband med att de besökte en by för att tala om icke-våld.

– Plötsligt befann vi oss på stranden, omringade av beväpnade män. De menade att vi orsakade splittring med vårt prat om icke-våld. Jag var helt säker på att de skulle skjuta oss, men litade helt till Gud. Ledaren var muslim och jag sa att även om han dödade mig skulle situationen i landet ändå inte förändras. Och att även om jag dör, lever kraften i icke-våldet kvar eftersom jag har Guds kraft med mig. Inga vapen i världen kan vinna mot en pacifistisk hållning, berättar Muhammed Muzzamil Cader.

Till slut sänkte männen sina vapen och lät Muzzamil och hans kollega gå oskadda.

 Det var första gången någon hade pratat med honom på det sättet. Jag känner fortfarande samma tillit till Gud och principen om icke-våld nu som då, säger Muhammed Muzzamil Cader.

Lidande på båda sidor

För många är det plågsamt att ta till sig det budskap Samadana/m uppmanar till. Att se att det finns två sidor av en konflikt och att det finns mycket att vinna på att erbjuda medkänsla. Särskilt svårt är det för dem som förlorat anhöriga under inbördeskriget.

– Vi försöker visa att lidandet finns på båda sidor.

Muhammed Muzzamil Cader tycker att han sett en förändring genom åren. Många som kommit i kontakt med Samadana/m upplever att deras liv blivit bättre när de själva börjat utöva en mer pacifistiskt hållning till livet och sina medmänniskor.

– Varje person som lever enligt principen om icke-våld förändrar mycket. Jag är inte ensam i det här arbetet, vi har blivit ett stort nätverk som kan hjälpa till att göra skillnad i människors personliga liv.

– Drömmen för mig är hela byar som genomsyras av icke-våld och där det finns skolor som uppmuntrar till fredsorienterade lekar och där barnen får lära sig att vara respektfulla mot varandra, oavsett vilken religion de tillhör.