Diakonia - Människor som förändrar världen
Jean Moreau Tubibu växte upp i ett samhälle där han och andra barn inte fick ifrågasätta något. Men idag arbetar han envist för att barn ska lära sig att tänka kritiskt och inte tro på allt de hör. Foto: Joakim Roos

Jean Moreau – brinner för att lära barn kritiskt tänkande

Jean Moreau Tubibu i Kongo-Kinshasa är en eldsjäl som brinner för förändring. Som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv.

2013-09-26

Vill ge barnen ett bättre liv

– Vi lever i en region som präglas av konflikter. Jag vill inte att barnen på olika sidor av gränsen ska vara rädda för varandra. Jag vill att de ska kunna välja sina ledare fritt och kräva ansvar från dem, jag vill att de ska kunna röra sig i de vackra fält vi har utan att bli kidnappade eller mördade, jag vill inte att de ska infekteras av HIV eller använda droger. Uppfylls detta, kan jag vila, säger Jean Moreau Tubibu, grundare av och koordinatör för Groupe Jérémie, en människorättsorganisation i Kongo-Kinshasa (DRK) som Diakonia samarbetar med.

Växte upp med en enda "sanning"

Jean Moreau Tubibu växte upp i ett samhälle där han och andra barn inte fick ifrågasätta något. Alla skulle vara lojala mot presidenten och diktatorn Mobutu. Alla invånare tvingades bli medlemmar i det enda tillåtna partiet. I skolan fanns enbart hyllningsböcker om Mobutu.

Ett land med mycket våld och konflikter

Det politiska läget även efter Mobutu har varit oroligt och kännetecknats av stridigheter. Mobutu störtades 1997 genom ett uppror lett av Laurent-Désiré Kabila. Trots att befolkningen då utlovades val förbjöds alla politiska partier och demonstrationer. Ett uppror som så småningom mynnade ut i en stor konflikt med flera inblandade länder och fem miljoner döda, resulterade till slut i att Kabila mördades 2001. Hans son Joseph Kabila utsågs till president och han omvaldes också vid de första demokratiska valen på 40 år, 2006.

Barnen måste få lära sig tänka kritiskt

Jean Moreau brinner för att lära barnen kritiskt tänkande. Groupe Jérémie publicerar kurslitteratur för grundskolan om mänskliga rättigheter och demokrati. 2003 startade Groupe Jérémie ett projekt tillsammans med skollärare där en serie böcker kring ämnena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet publicerades.

– Det fanns inga böcker om dessa ämnen i skolorna. Därför blev våra böcker jättepopulära, säger Moreau.

Den som vet sina rättigheter blir inte slav

Böckerna är nu en del av den officiella kurslitteraturen på grundskole- och gymnasienivå i södra Kivu.

– Om barnen inte lär sig vilka deras mänskliga rättigheter är kommer de att bli slavar under diktaturer, säger Moreau.

Moreaus dröm är att elever från grannländerna också kan delta i bokprojektet.