Diakonia - Människor som förändrar världen
Hadi Mahamar och Toyas kvinnokollektiv i norra Mali har varit med om både framgång och förtryck under de senaste åren. Men trots motgångarna vägrar de att ge upp; kvinnorna kommer att resa sig igen. Foto: Karl Melander

Hadi Mahamar driver ett kvinnokollektiv i Mali

Hadi Mahamar i Mali är en eldsjäl som brinner för förändring, som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv.

2013-11-18

Startade byns kvinnokollektiv

Hadi Mahamar är flerbarnsmamma, familjeförsörjare, och bor i byn Toya i norra Mali. Hon är medlem i Toyas byråd, en av borgmästarens närmaste rådgivare och dessutom initiativtagare och ledare för byns jordbrukskollektiv för kvinnor. Genom sitt engagemang och sin envishet har hon under flera år varit en av förgrundsgestalterna i byn. Hon har bidragit till att skapa bättre levnadsvillkor för hundratals fattiga familjer.

Varje dag var en kamp

Hadi berättar att hon ägnat sig åt jordbruk i över 20 år, i första hand odling av grönsaker. Övertygad om att samarbete föder framgång försökte hon redan på ett tidigt stadium engagera de andra kvinnorna i byn. En del ägnade sig precis som Hadi åt att odla grönsaker, andra födde upp kycklingar eller samlade ved som de sedan sålde på marknaden.

- Men varje dag var en kamp, förklarar Hadi, och sveper med handen över det torra, dammiga landskapet. Vi arbetade ute på åkrarna från tidig morgon till sen kväll. Redskapen var dåliga och det var långt att gå efter vatten.

Välkommet stöd från AMSS

För sju år sedan fick Hadi Mahamar kontakt med organisationen AMSS, en av Diakonias lokala samarbetsorganisationer. De erbjöd sig att stötta verksamheten ekonomiskt och även hjälpa till med rådgivning. Kvinnorna i byn välkomnade hjälpen. De fick hjälp att hägna in sina odlingslotter, brunnar grävdes i direkt anslutning till markerna och ett nytt trädplanteringsprojekt – som utöver att ge kvinnorna nya inkomster även är tänkt att hindra öknen från att bre ut sig – sjösattes.

Av Toyas runt 500 kvinnor är numera hälften sysselsatta i kollektivet, och bidrar på så sätt till att deras familjer inte bara har mat för dagen, utan också kan skicka sina barn till skolan, berättar Hadi Mahamar.

Statskuppen slog hårt mot Toya

Men i april 2012 vände allt. Då driver islamistiska grupper ut den maliska armén från de norra delarna av landet. De belägrar de stora städerna: Kidal, Gao och Timbuktu, och inför sharialagar i regionen. Även Toya drabbas. Byns kvinnor förbjuds att arbeta på åkrarna, de får inte lämna hemmet utan sällskap av en man och skolorna stängs.

Hadi Mahamar ryser vid minnet. Även om islamisterna är borta, så finns spåren av den förödelse de orsakade kvar, konstaterar hon. Vi följer henne längs kanten av en åkerlapp, stor som ett par fotbollsplaner.

- För drygt ett år sedan var allt grönt här, säger hon och sveper med handen över den torra bruna jorden.

Kvinnorna vägrar att ge upp

För Hadi Mahamar och de andra kvinnorna i jordbrukskollektivet handlar det om att börja om från början. Trots motgångarna vägrar de att ge upp. Hon är övertygad om att Toya, tack vare sina starka kvinnor, kommer att resa sig igen.

- Malis kvinnor är starka. Vi tänker visa världen att vi inte ger vika för någon. Inte för klimatförändringarna och inte för de islamistiska rebellerna med sina kvinnofientliga sharialagar.