Diakonia - Människor som förändrar världen
Mg San Hlaing arbetar för organisationen ADD som ingår i Diakonias nätverk. Mg San Hlaing arbetar för organisationen ADD som ingår i Diakonias nätverk.

San kämpar för barnens framtid

En tredjedel av alla barn i Myanmar/Burma får inte gå i skolan. De måste jobba för att bidra till familjens försörjning.  - De flesta barn jobbar i jordbruket, fabriker, restauranger och i Rangoons enkla kaféer, säger  Mg San Hlaing, som jobbar för organisationen ADD som ingår i Diakonias nätverk.

Många människor har släpat efter i den ekonomiska utvecklingen i Myanmar/Burma. Medellönen för en arbetare är bara runt 60 dollar. Därför tvingas en tredjedel av barnen att arbeta och på så sätt hjälpa till med familjens försörjning. Det visar beräkningar från FN.

Mg San Hlaing jobbar för ADD, Action for Development and Dignity, som arbetar för barns rättigheter. Mg San Hlaing hjälper barnarbetare som tvingas arbeta i enkla kaféer. Han är själv fattig och har svårt att försörja sin familj. Ändå har han valt att engagera sig för de utsatta barnen.

- Det finns de som har det värre än jag. Det finns så många barn som utnyttjas, säger han.

Han tar oss med till ett av kaféerna. Det är fullt av folk och ganska stökigt. Barnarbetarna springer mellan borden för att hinna servera alla gäster. De här kaféerna är populära bland Rangoonborna- här träffar de vänner och kan äta både frukost, lunch och middag.  När Mg kommer åt talar han med barnen om vilken organisation han kommer ifrån och att de kan kontakta honom om de behöver hjälp.

Barnen kommer från landsbygden och har skickats till storstaden för att tjäna pengar till familjen.  De jobbar oftast sju dagar i veckan, vanligtvis 10 timmar om dagen. Trots detta tjänar de bara mellan 120 och 150 kronor i månaden och de får inte gå i skolan.
- Genom ADD:s projekt erbjuder barnen att gå en tredagars utbildning där de får lära sig mera om sina rättigheter, fortsätter han.

När han träffar barnen berättar han för dem vad ADD kan erbjuda.
- Vi försöker också förklara för kaféägarna varför det är viktigt att barnen får gå i skolan. Vi måste utbilda både barnarbetarna och ägarna, annars blir det inga förändringar.

För att kaféägaren inte ska drabbas för mycket låter han bara två barn från varje kafé gå utbildningen samtidigt, så att de kan hålla öppet som vanligt.
- Barnen är mycket intresserade av den här utbildningen. Vi uppmuntrar dem också att börja skolan. Vi har också ett mobilt bibliotek med böcker som barnen kan låna. Många av barnen försöker lära sig läsa och skriva på kvällarna. Eftersom deras familjer behöver inkomsten de tjänar,  vågar majoriteten av dem inte sluta arbeta.

Mg San Hlaing har ägnat många kvällar och helger åt att hjälpa barnarbetarna.
- Barnen är Myanmars framtid. Jag är hoppfull att vår nya regering kommer skydda dem och erbjuda alla att gå i skolan, säger han. Men för att det ska ske måste vi ändra vår grundlag, det är det som är utmaningen framöver.