Diakonia - Människor som förändrar världen
Kanfidini Ouoba i Burkina Faso kör runt med ett mopedburet bibliotek. Foto: Assibidi Namountougou

Burkina Faso: En moppe kommer lastad med böcker

I östra Burkina Faso har bokmoppen blivit ett vapen i kampen för läskunnighet. Kanfidinis ”bibliomoto” är ett mopedburet bibliotek som ger människor i de mest avlägsna delarna av Burkina Faso möjlighet att läsa samtidigt som de får aktuella nyheter och kunskap om sin omvärld.

Lärde sig läsa med stöd från Diakonia

25-årige Kanfidini Ouoba kommer från det lilla samhället Boulel i östra Burkina Faso och är näst äldst av nio barn. Han lärde sig att läsa med hjälp från Diakonias samarbetsorganisation Tin Tua och fick så småningom ansvar för en egen bokmoppe.

Tidning på det lokala språket

Varje dag åker Kanfidini till marknaden i två eller tre byar och delar ut tidningen Labaali. Labaali, som betyder ”nyheter” på det lokala språket gulmancema, kommer ut en gång i månaden och skrivs av människor som lärt sig läsa tack vare Tin Tua. I tidningen finns nyheter om organisationen, regionen, landet och hela världen. Dessutom kan man läsa om aktuella ämnen som miljöfrågor, barns och kvinnors rättigheter, aids och utvecklingsfrågor. I valtider finns information om varför man bör rösta och hur det går till.

Tillgång till böcker och information förändrar

Utöver tidningen Labaali har Kanfidini även med sig böcker och skrifter som kan vara av intresse för bybor och skolelever som inte har tillgång till bibliotek. Han undervisar också om bland annat om jämställdhet, hälsa och om hur viktigt det är att lära sig läsa. Kanfidini känner att det han gör är viktigt för ungas läskunnighet och allmänbildning men tycker också mycket om när han får läsa tidningen högt för de äldre med dålig syn. Ofta leder detta till att de själva engagerar sig för att barn och barnbarn, särskilt flickor, ska få möjlighet att lära sig läsa och gå i skolan.

Yrkesutbildning skapar försörjning

De som lärt sig läsa får möjlighet till yrkesträning via Tin Tua och kan på så sätt öka sina inkomster och förbättra sina livsvillkor. Kanfidini är tacksam att han kunnat köpa verktyg till sitt lantbruk tack vare sin lön från arbetet med bokmoppen. Men han säger att det bästa med arbetet är att möta människor och att se hur ivriga och intresserade de är när han kommer till deras by.

- Det finns inget mer givande än att se hur en människa kan försörja sig själv, lära sig läsa och få nya insikter som han eller hon sedan för vidare till andra, säger Kanfidini.