Diakonia - Människor som förändrar världen
Nereah Otieno är både modig och envis. Trots dödshot vägrade hon att lämna ifrån sig sin mark. Med hjälp av Diakonias samarbetsorganisation ADS Nyanza kunde hon evisa att hon hade lagen på sin sida.

Kenya: Nu sover Nereah gott om nätterna igen

Idag är den modiga och envisa änkan Nereah Otieno glad och lättad. Hon lever inte längre med hotet att bli vräkt eller dödad. Nu har hon domstolsbeslut på att hon äger sin egen mark och att ingen får ta den ifrån henne. Kampen började 2012, fjorton år efter att hon blivit änka. 

Makens släktingar krävde att få Nereahs mark

Nereah Otieno i Kenya är 70 år och änka sedan 1998. En dag kom den döde makens släktingar och hävdade att hennes tio tunnland stora mark nu var deras. Nereah hade alla dokument i ordning; rent juridiskt var marken hennes. Men makens släktingar hade mutat den lokala hövdingen för att få hans stöd.

Hotades till livet

Det gick så långt att Nereah hotades till livet för att hon skulle lämna ifrån sig marken. "Vi skär dig i småbitar" sa den döde makens släktingar.

- Jag kände mig så rädd. Jag hade förfärliga mardrömmar och trodde jag skulle vara död innan gryningen. Det var som tortyr, berättar Nereah.

Nereah har två barn, en dotter som är gift och en son som bor i Nairobi där han letar jobb. Maken dog redan 1998 men det var alltså inte förrän 2012 som hans släktingar kom och krävde att hon skulle lämna ifrån sig sin mark till dem. De argumenterade för att tio tunnland var för mycket mark för en ensam kvinna.

Sökte stöd hos den lokala hövdingen

Nereah gick till den lokala hövdingen, som är den som är utsedd att lösa enklare tvister i samhället. Vad hon inte visste då var att den döde makens bröder hade mutat hövdingen. Det kommande året uppsökte Nereah hövdingen, vars kontor finns 15 kilometer från Nerehas hem, flera gånger. Hon blev hänvisad än hit, än dit, men fick varken hjälp eller konkreta svar på sina frågor.

När hövdingen till slut fällde sin ”dom” sa han:
- Vi håller med om att marken är din men låt nu dessa människor få den, för du är ju ensam. Från och med nu, om du ställer till problem, så kommer du att få myndigheterna på dig.

Men Nereah är en envis och modig person. Hon stod på sig och vägrade att flytta. Sex månader senare kom det nya hot. Släktingarna till hennes döde make ville verkligen ha bort henne.

- Min familj hade vänt sig mot mig och mina vänner var rädda de med. Jag var helt enkelt ensam i min kamp för rättvisa, berättar Nereah sorgset.

Fick stöd i sin kamp och vann

Av en slump lyssnade Nereah en dag på radion. Just den dagen hade organisationen ADS Nyanza ett program med lyssnarfrågor om arvstvister, på det lokala språket. Nu förstod hon att hon inte var ensam och att det fanns hopp och hjälp att få.

Morgonen efter gick hon hemifrån klockan fem för att söka upp ADS Nyanzas "barfotaadvokater", nästan två mil bort. När hon kom fram till deras kontor fick hon träffa Jimmy Carter, som snabbt insåg allvaret i situationen och satte igång en ny rättsprocess.

Jimmy Carter bakom bordet i det enkla mottagningsrummet hos organisationen ADS Nyanza. Med hans stöd kunde Nereah få tillbaka rätten till sin mark, och inte minst tryggheten i livet.

Nu fick Nereah stöd genom de juridiska turerna och några månader senare var det återigen bevisat att marken hon bodde på och levde av var hennes. Dessutom varnade myndigheterna den lokala hövdingen och hotade honom med avsked om han tog emot mutor igen.

- Jag är mycket lycklig nu när jag har fått min mark tillbaka. Nu vet jag att Gud inte bara ligger och sover, utan att det finns rättvisa för de utsatta, som det gjorde för mig. Jag fick hjälp av ADS Nyanzas folk och jag är så glad att de hade det där radioprogrammet, säger Nereah.

Möts med respekt och hjälper andra i samma situation

Nereah berättar att hon möts med en helt annan attityd numera:

- Nu är jag respekterad av alla. Till och med de som har makt vet att jag är en person som vet vilka rättigheter jag har och hur jag ska utkräva dem. Och jag känner mig lugn och trygg. Nu kan jag sova gott på nätterna igen. 

Men Nereahs kamp handlade inte bara om henne själv. Sedan Nereah fick tryggheten tillbaka har hon hjälpt två andra änkor att komma i kontakt med ADS Nyanzas “barfotaadvokater”.

- Och alla som bor här i närheten är mer försiktiga nu, med hur de hanterar änkors ägodelar och mark. De vet att de inte kan bete sig hur som helst, avslutar Nereah.

Våld mot kvinnor i samband med äganderättstvister är vanligt i Kenya. I Mfangano där Nereah bor, förekom hela 10 fall 2013, men 2014 var det något färre.

Änkor, i synnerhet de som inte har några söner, löper stor risk att förlora alla sina ägodelar då det traditionellt anses att det var den avlidne maken som ägde allt, och när han är död menar hans familj att ägandet går tillbaka till hans släkt. Traditionen är att söner ärver sina fäder medan döttrar gifts bort.

Organisationen ADS Nyanza får stöd av Diakonia. Organisationen samarbetar i sin tur med en lokal radiostation, Ekialo Kiona. Där får ADS Nyanzas ”barfotaadvokater” (paralegals) sända program på två olika lokala språk en timme varje torsdag. Dessa handlar om mänskliga rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Radioprogrammen når långt ut i regionen, och ger människor som annars inte har tillgång till information en chans att lära sig om sina rättigheter och var de kan få hjälp.