Diakonia - Människor som förändrar världen
"Politiska beslut fattas alldeles för ofta långt ifrån de människor som berörs. De som bestämmer begränsar handeln för småföretagare, i stället för handeln bland stora företag. Därför fortsätter de fattiga att vara fattiga", säger Ennie Precious Mphande från Tanzania. Foto: Marcus Haraldsson

Östra och södra Afrika: Handlare påverkar sin situation

Mac Mubango Soko och Ennie Precious Mphande är två av hundratusentals människor som ägnar sig åt småskalig handel över gränserna. Handeln skapar sysselsättning, men motarbetas ändå ofta.

2012-08-03

Handlarna motarbetas ofta

Det är vanligt att regeringar förbiser och ibland till och med motarbetar gränshandel. Handlarna brottas därför med problem som orimliga tullavgifter, obefogad beslagtagning av varor, orättvist bemötande, kränkande kroppsvisiteringar samt sexuella trakasserier och övergrepp.

De möter dessutom svårigheter på grund av bristande tillgång till kapital och krediter, otillförlitliga transporter och en politik och ett regelverk som är allmänt ogynnsamma.

- Myndigheterna säger att vi handlare är en del av korruptionsproblemet. Men jag tycker inte att myndigheterna ska lägga all skuld på oss. Vi försöker bara överleva, säger handlaren Mac Mubango Soko från Sydafrika.

Handlarna organiserar sig och förändrar sin situation

De senaste åren har handlarna lyckats påverka sin situation genom att mobilisera och organisera sig, mycket tack vare Economic Justice Network (EJN), som får stöd av Diakonia.

Den ekonomiska tillväxten har varit hög i många afrikanska länder under de senaste åren, men det har i stor utsträckning varit en tillväxt inom råvaruutvinning som inte skapat några arbetstillfällen och arbetslösheten är fortfarande hög. Detta har tvingat många, också välutbildade personer, att försörja sig genom informell handel.

Gränshandlarna är nu bland dem som bidrar mest till att skapa regional integration och en ekonomiskt livskraftig kontinent.

Economic Justice Network (EJN) ��r ett regionalt sydafrikanskt nätverk som bildades i Sydafrika 1997. Sedan 2008 har EJN arbetat med att hjälpa gränshandlare, främst kvinnor, att mobilisera och organisera sig för att påverka politiken och regelverket som styr deras möjligheter att bedriva handel och leva ett värdigt liv.

Problem vid gränserna vanliga

Handlarna brottas ofta med problem vid gränserna. Det kan vara orimliga tullavgifter, obefogad beslagtagning av varor, orättvist bemötande, kränkande kroppsvisiteringar eller sexuella trakasserier och övergrepp. De möter dessutom svårigheter på grund av bristande tillgång till kapital och krediter, otillförlitliga transporter och en politik och ett regelverk som är allmänt ogynnsamma.

Resultat: Ett nytt handelssystem testas

Flera länder inom Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) testar nu ett nytt handelssystem som ska förenkla besvärliga och restriktiva handelsrutiner. EJN kommer att fortsätta att arbeta med informell gränshandel för att hjälpa handlarna att utöva inflytande för att få till stånd rättvisa regler och rutiner, motarbeta korruption och förbättra situationen för kvinnor i Afrika.