Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom att anpassa sig till klimatförändringarna har Fatoumata blivit en ledare i byn Douékiré, och dessutom börjat tjäna tillräckligt mycket pengar för att försörja sin familj.

Mali: Förändrat klimat kräver anpassning

Fatoumata Almoudidjé i maliska Douékiré har beslutsamt tagit sig an kampen mot klimatförändringen. Bland annat har hon startat en mycket framgångsrik plantskola.

2012-04-27

Klimatförändringens skrämmande effekter

I byn Douékiré, vid porten till Sahara fyra mil från Timbuktu, är effekterna av det förändrade klimatet illavarslande. Jordbruket brottas med stora problem och skördarna är så magra att de inte längre räcker till för att föda invånarna. Med stöd av Diakonias samarbetsorganisation AMSS har byborna och beslutsfattarna gått samman för att stoppa den miljöförstöring som människan skapat.

AMSS, som är en av Diakonias samarbetsorganisationer i Mali, har lång erfarenhet av att samarbeta med lokalbefolkningen för att motverka och kontrollera effekterna av klimatförändringen. Organisationens mål är också att påverka politiker på lokal nivå för en hållbar resursförvaltning.

En förebild med ambitioner

Sjubarnsmamman Fatoumata är en av pionjärerna och i dag en förebild för andra, trots att hon tillhör en lägre kast. Hon sköter familjens småskaliga jordbruk och är tongivande bland de andra kvinnorna i Douékiré. Framför allt har hon grundat en mycket framgångsrik plantskola i byn. Men hennes framtidsplaner sträcker sig långt utöver vad hon redan uppnått.

Vattenbrist hotar livsmedelsförsörjningen

Det har inte alltid varit så lätt för Fatoumata. Precis som många andra familjer i Douékiré och däromkring förlorade hennes familj sin viktigaste försörjningskälla när marken där de odlade sin mat började förstöras för 10–15 år sedan.

Fatoumata vägrade ge upp. I stället valde hon att kämpa mot klimatförändringarna. Hon investerade i en verksamhet som tidigare var reserverad för män: Hon startade sin egen plantskola på flodbanken.

Hållbarhet och konfliktförebyggande åtgärder

I samarbete med Diakonia sjösatte AMSS ett projekt för hållbar förvaltning av naturresurser och konfliktförebyggande åtgärder i Douékiré och fyra andra närbelägna orter i Goudamprovinsen. Strategin gick ut på att stödja främst kvinnor att utveckla metoder för hållbart nyttjande av naturens resurser och få tillgång till mark. 

Engagerar många kvinnor

AMSS anordnade möten för att uppmuntra byborna att förändra sitt beteende. Här lärde sig Fatoumata att reflektera över och förstå kvinnornas roll för att bevara och förvalta naturtillgångar.

Fatoumata bad de lokala ledarna om en jordlott för att starta en plantskola. Fatoumatas begäran beviljades och snart började hon driva sin plantskola.

Huvudleverantör av trädplantor

Med tiden har Fatoumata blivit huvudleverantör av trädplantor, som eukalyptus, i Douékiré med omnejd. I dag har hon en produktionskapacitet på drygt 20 000 ungträd per år och en omsättning på 16 000 kronor om året, vilket motsvarar nästan tre gånger minimilönen i Mali. Affärerna går bra.

Finansiellt oberoende – en ny ställning

Fatoumata, som tidigare inte hade några tillgångar alls, kan i dag svara för familjens utgifter för såväl mat, skola och hälsovård som för sina fyra döttrars giftermål. Det gör att hon känner hon sig mer uppskattad i familjen. Hennes nya finansiella oberoende har gett henne en starkare ställning när beslut ska fattas, både i det egna hushållet och i samhället.

Fatoumata får en allt viktigare social roll i Douékiré. Hon är mycket engagerad i kvinnans frigörelse och är ordförande i byns kvinnoorganisation. Hon undervisar andra kvinnor i hur man driver upp plantor och startar nya plantskolor i andra byar i närheten.