Diakonia - Människor som förändrar världen
Elizabeth Mutunga är en av bönderna i projektet Diakonia driver i Kitui, i Kenya. Elizabeth Mutunga är en av bönderna i projektet Diakonia driver i Kitui, i Kenya.

Så arbetar Diakonia

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer eldsjälar som tillsammans med andra driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck. Diakonia driver som regel inga egna projekt. Istället stöttar vi drygt 400 lokala organisationer i över 30 länder.

Vår strategi för hur förändring uppstår är enkel. Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar. Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar. Men verkligheten är komplex. Därför krävs djup förståelse av sammanhanget och problemen för att vi ska hitta smarta lösningar på världens stora utmaningar.

Drivna av den insikten har vi etablerat landkontor i 23 länder och samarbetar med 400 samarbetsorganisationer. Vi arbetar för att ha flexibla och långsiktiga relationer med våra samarbetsorganisationer. Relationer som bygger på gemensamma värderingar, tillit, ärlighet, delat ansvar och transparens.

Global strategi med övergripande mål

Du som vill fördjupa dig i Diakonias arbete kan ladda ned dokumentet "Global strategy 2015-2020". Här kan du läsa om Diakonias övergripande mål och ramarna för vårt arbete.

Diakonias globala strategi 2015-2020

NamnStorlekFiltypLadda ner
Diakonia global strategy (på engelska) 4591 KB PDF