Diakonia - Människor som förändrar världen
I Oriental i Kongo-Kinshasa arbetar lokalbefolkningen helt oskyddat vid gruvorna. Lönen är låg och de flesta arbetarna dör unga av olika sjukdomar och skador.

Tandlöst EU-förslag om konfliktmineraler

Idag kom EU-kommissionens förslag för handel med mineraler från konfliktområden. Förslaget är en besvikelse eftersom det inte förespråkar ett bindande och mer omfattande regelverk för konfliktmineraler.

2014-03-05

De frivilliga regler som EU-komissionen förespråkar i sin ”strategi för ansvarsfull handel” kommer inte att gynna civilbefolkningen i länder med stora naturtillgångar. Förslaget från EU omfattar dessutom endast handeln med råvaror, men konfliktmineralerna – tenn, tungsten (volfram), tantalit (coltan) och guld – kommer till största delen in på EU-marknaden genom produkter som mobiltelefoner, datorer, läsplattor och hemelektronik.

– Att förslaget bara handlar om själva mineralerna är kortsiktigt. Våra uppskattningar visar att en reglering av enbart mineraler endast omfattar 4% av marknaden, istället för de 85% som skulle omfattas om man inkluderade dessa produkter, säger Joakim Wohlfeil, sakkunnig på Diakonia, som arbetar med frågor om naturresurser och konflikter.

Att det behövs bindande regler är något som Diakonia, våra samarbetsorganisationer i bland annat Kongo-Kinshasa och många experter på området menar vara helt nödvändigt.

– Plundringen av Kongos resurser har under många år varit en av de drivande faktorerna i det krig som tagit närmare fem miljoner liv och fortsätter drabba Kongos civilbefolkning genom strider, plundring och sexuellt våld, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Läs Diakonias pressmeddelande om EU-komissionens förslag