Diakonia - Människor som förändrar världen
Tolv politiska förslag överlämnades till representanter för alla åtta riksdagspartier efter Klimatriksdagen.

Klimatriksdagen: Jämställdhet i klimatpolitiken

Under helgen 5-6 maj deltog Diakonia i Klimatriksdagen, som gick av stapeln på Stockholms Universitet. Diakonia valde också att sponsra evenemanget, eftersom det är lika viktigt att stödja folklig mobilisering i Sverige som i våra samarbetsländer, i tider då det demokratiska utrymmet krymper och många kritiska röster tystas.

2018-05-07

Vid ett seminarium på lördageftermiddagen satte Diakonia, i samarbete med The Seed Box vid Linköpings Universitet, ljuset på behovet av ett jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken. Förutom Anna Kaijser från The Seed Box och Anna Axelsson från Diakonia medverkade Vidar Vetterfalk från MÄN och Emma Schütt från Konsumentverket i samtalet.

Jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

Tillsammans målade paneldeltagarna bilden av hur män och kvinnor är olika sårbara för klimatförändringar och de underliggande strukturella samband som förklarar det, hur maskulinitetsnormer styr samhället, inklusive vår relation till naturen, och hur de konkreta konsumtionsval vi gör i vår vardag, genomsyras av genus.

Mer forskning och lika förutsättingar

Mot den bakgrunden kunde vi konstatera att det behövs mer forskning kring bakomliggande orsaker till sårbarhet och konsekvensanalyser av hur olika grupper påverkas av föreslagna klimatåtgärder. Samtidigt är det viktigt att kvinnor och män ges samma förutsättningar och möjligheter att delta i utformning och beslut kring klimatåtgärder och att vi vågar ifrågasätta de patriarkala strukturer som upprätthåller ett ohållbart ekonomiskt system.

Klimatriksdagen avslutades med att de 12 politiska förslag som röstats fram av deltagarna bland de 250 motioner som inkommit överlämnades till representanter för alla åtta riksdagspartier.