Debatt

En budget som urholkar biståndet

2022-11-08

Budgeten är här och nu är det svart på vitt – Sveriges nya regering kommer att minska biståndet kraftigt under de närmaste åren, och samtidigt urholka biståndets kvalitet. Diakonia ser en budget som prioriterar Sverige, inte världen.

Över sju miljarder – så stor blir minskningen av biståndet nästa år. Det går ut över människor i fattigdom och förtryck världen över. När regeringen presenterade budgeten framkom också att biståndet väntas minska med över tio miljarder om året de närmaste åren, något som är en direkt konsekvens av att biståndet frikopplas från bruttonationalinkomsten, BNI, som det har varit knutet till i flera decennier.
– När man överger enprocentsmålet blir biståndets nivå en fråga för budgetförhandlingar, och det skapar en stor osäkerhet för biståndets utförare, säger Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia som har följt biståndspolitiken under lång tid.

Verktyg för svenska mål

Det läggs ett stort fokus på utvecklingssamarbetet som ett verktyg för att driva och värna svenska intressen, och det blir tydligt att regeringen avser att använda biståndet som ett redskap för nationella mål. Det gäller specifikt i migrationsfrågor och att använda bistånd för att främja svensk export.
– Regeringen menar att biståndet skapar plattformar som även kan bidra i exportfrämjandet. Även om det har förekommit sedan biståndets begynnelse har det tidigare inte varit ett så tydligt mål. Detta är ett paradigmskifte, säger Magnus Walan.

Risker för kvaliteten

Diakonia menar att bistånd först och främst ska uppfylla biståndets mål om att bekämpa fattigdom. Att använda det på det sätt som regeringen avser att göra står helt i kontrast till de internationella överenskommelser om biståndets effektivitet och kvalitet som Sverige tidigare har gett stöd till. Bistånd ska utgå från lokala prioriteringar och behov som människor i mottagarländerna tagit fram tillsammans och följa de internationella principerna för utvecklingseffektivitet om transparens, lokalt ägarskap, ansvarsutkrävande och resultat. Det ska inte utgå från svenska behov.
– Med tanke på att biståndet oftast går till människor som lever i stor utsatthet är dessa kvalitetsmål inte något som ska tummas på lättsinnigt. Det är extra viktigt när Sverige nästa år tar över ordförandeskapet i det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete, säger Magnus Walan.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva