Diakonias årsberättelse 2022

År 2022 kommer att gå till historien som ett tungt år på många vis. Utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och klimat har på många håll gått baklänges.

Men det finns också ljusglimtar. Covidrestriktioner hävdes, samhällen öppnade upp och vi kunde träffas igen. Vi har kunnat fortsätta kämpa för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Och tillsammans har vi åstadkommit förändring. Läs mer om vad vi har gjort under året!

ÅRET I SIFFROR

Diakonias ändamålskostnader

93%

93 procent har gått till arbetet med demokratisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet

6%

6 procent har gått till humanitärt arbete

1%

1 procent har gått till information och utbildning

52,4

miljoner insamlade kronor

350

samarbetsorganisationer i Afrika, Asien,
Latinamerika och Mellanöstern

468

miljoner kronor i ändamålskostnader

AFRIKA

Afrika är hårt drabbat av konflikter, klimatförändringar och ökande matpriser som en följd av kriget i Ukraina. På många håll är demokratin på tillbakagång. Diakonia har bland annat, med hjälp av en dialoggrupp, bidragit till att valet i Kenya gick lugnt till. I Burkina Faso har vi hjälpt internflyktingar, på flykt undan våld och terror, med mat och skydd. I Somalia, där klimatförändringarna fått förödande konsekvenser, har vi stöttat människors tillgång till vatten.

144

samarbetsorganisationer

220

miljoner kronor i ändamålskostnader

104

anställda på Diakonia i Afrika

Tygbindor gör skillnad

Zimbabwe. Det är svårt att få tag i mensskydd, därför använder flickor och kvinnor det som finns tillgängligt - tidningspapper, gamla trasor eller kodynga. Diakonias samarbetsorganisation Katswe Sistahood driver syklubbar, där unga kvinnor lär sig att sy tygbindor. Syklubbarna är mer än bara verkstäder. Här får kvinnorna lära sig om sina rättigheter och vilken hjälp de kan få om de blir utsatta för våld och övergrepp.

– Det här projektet har förändrat mitt liv. Jag har fått bättre självförtroende och jag har lärt mig sy och laga mina kläder, jag skulle till och med kunna tjäna pengar på att sälja kläder, säger Tabeth Burukiayo.

785

785 unga kvinnor i Zimbabwe fick sexualundervisning genom vår samarbetsorganisation Katswe Sistahood.

ASIEN

Minskat demokratiskt utrymme, ekonomisk kris och naturkatastrofer till följd av klimatförändringar - det är några av utmaningarna i Asien. Diakonia har bland annat stöttat bönders kamp för rätten till mark i Kambodja, migranters rättigheter i Thailand och kämpat för bättre arbetsvillkor i Bangladesh.

65

samarbetsorganisationer

65

miljoner kronor i ändamålskostnader

40

anställda på Diakonia i Asien

De odlar grönsaker på taket

Bangladesh. Hosneara Begum Rafeza, Ambia Begum och Bilkis har lärt sig att odla grönsaker på taken i slummen. De har fått fröer och utbildning av Diakonias samarbetsorganisation Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge, BARCIK. När skörden är stor kan de både försörja den egna familjen med grönsaker och sälja överskottet och tjäna en slant. Takodlingarna håller dessutom husen svalare på sommaren och varmare på vintern, och grannsämjan har ökat tack vare det gemensamma projektet. Barcik har också organiserat aktiviteter för ungdomar i slummen, självhjälpsgrupper för kvinnor och möten med myndigheter.

483

483 flickor i Bangladesh lärde sig cykla tack vare Cykelprojektet.

LATIN- AMERIKA

2022 var ett politiskt skakigt år i regionen. Folkliga protester har slagits ner av polis, och i Peru genomfördes ett försök till statskupp. Diakonia var med och startade ett observatorium för mänskliga rättigheter. Vi har också stöttat människor i Anderna som kämpar för sin vattenförsörjning, och i orkandrabbade Honduras kunde vi ge akut hjälp i form av mat, hygienprodukter och psykologstöd där behoven var som störst.

113

samarbetsorganisationer

105

miljoner kronor i ändamålskostnader

61

anställda på Diakonia i Latinamerika

Hård kamp mot undernäring

Guatemala. Undernäring och extrem fattigdom har länge varit problem i Guatemala, som präglas av djupa ekonomiska klyftor och rasism. Situationen har förvärrats av covid-restriktioner och mer extrema väder, som torka och långvariga regn, på grund av klimatförändringar.

Diakonias samarbetsorganisation Fundacion para el desarollo y fortalecimiento de las organizaciones de base, Fundebase, har genom markvård, vattenskörd och fröbanker lyckats öka den lokala matproduktionen och främja konsumtion av hälsosamma produkter, fria från kemikalier. De har också jobbat med diversifiering av jordbruksprodukter och återplantering av skog, och de har skapat marknader där familjer säljer sina produkter.

1 238

1 238 hbtqi-personer i Peru har deltagit i Kärleksprojektet.

MENA

Mellanöstern och Nordafrika

I MENA-regionen har fattigdomen ökat som en följd av inflation och ekonomisk kris. På många håll har våldet eskalerat. Genom vår samarbetsorganisation i Libanon har vi gett psykologiskt stöd till unga som lever i flyktingläger. I Palestina har vi kunnat ge en trygg plats till barn som lever i en vardag av våld och förtryck.

22

samarbetsorganisationer

45

miljoner kronor i ändamålskostnader

15

anställda på Diakonia i Mellanöstern och Nordafrika

Nu får flickorna ta plats i skolan

Egypten. I Al-Duwair-skolan fick flickor aldrig hissa flaggan på morgonmötet eller vara klassvärdar. Personal och föräldrar var vana vid traditionella könsroller. Flickorna förväntades hålla ordning och pojkarna uppmuntrades att ta plats. Men i projektet ”Framtida generationer” som leds av Diakonias samarbetsorganisation Eparchial Development Office, EDO, hände något. De vuxna började tänka på jämställdhet och sedan dess har barnens roller drastiskt förändrats. Lärare och föräldrar uppmuntrar flickor att delta mer, de arbetar mot våld mot flickor och nu får både flickor och pojkar vara klassvärdar och hissa flaggan när skoldagen börjar.

5 126

5 126 barn deltog i Barnboksprojektets sagostunder i Palestina.

Internationell humanitär rätt

Centret för internationell humanitär rätt, IHL-centret, är Diakonias program för att öka respekten för folkrätten. Under 2022 har centret bland annat bidragit till FN:s rapport om krigsrätten och skydd till personer med funktionsnedsättningar i väpnade konflikter.

I Mellanöstern har familjer till försvunna personer i Syrien fått juridisk rådgivning och diplomater i Israel har utbildats i den internationella lagstiftningen om ockuperade territorier, i samarbete med EU-kommissionen.

En hundradel för världen

I Sverige var 2022 valår, vilket innebar att det var ett politiskt intensivt år. Diakonia har under året haft en viktig roll i biståndsdebatten. Vi deltog bland annat i Concords kampanj Rädda biståndet. Där informerade vi om vad ett sänkt bistånd kan få för konsekvenser, samlade in namnunderskrifter och skapade ett quiz med biståndsfrågor.

Vi mobiliserade också samfund, församlingar och andra organisationer på kristen grund, i kampanjen En hundradel för världen. Tillsammans med Act Svenska Kyrkan, PMU Interlife och Svenska Missionsrådet skrev vi debattartiklar och höll i politikerutfrågningar.

Diakonia i Musikhjälpen!

Temat för Musikhjälpen 2022 var ”För en tryggare barndom på flykt från krig”. Unni Jonsson, kommunikatör från Diakonia, var med i sändningen och pratade om Skolprojektet i Thailand. Varje år kommer tusentals migranter från Myanmar, i jakt på jobb och en dräglig tillvaro. Ofta tar de med sig hela familjen. För att ge barnen utbildning utifrån deras behov har Diakonia stöttat skolor där undervisningen bedrivs på burmesiska. Musikhjälpen samlade totalt in 54 517 949 kronor.

Vi hämtar kraft ur kampen

Många av de samtal som jag har haft under 2022 har handlat om hur människor som kämpar för jämställdhet, demokrati och utveckling löper allt större risk för repressalier. Deras krav på rättvisa ses som hot mot privilegierade grupper, deras makt och resurser.

Förtrycket riktas ofta mot de skarpaste tungorna, de modigaste aktivisterna. De som tar strid när marken tas ifrån dem för att lämna plats åt något megaprojekt. De som vägrar vara tysta när fabriker förorenar deras åkrar. Kvinnor som fått nog av att betraktas som andra klassens medborgare, hbtqi-personer som riskerar livet bara genom att gå ut. Dessa människor finns överallt. De är kärnan i kampen, och där finns också alla de människor som diskrimineras och förtrycks, som själva inte vågar höja rösten. Motståndet som sjuder under ytan.

Kraften i denna rörelse skrämmer många människor, inte minst de rika och privilegierade, som är rädda att förlora sin makt. Ideologier med helt andra värden än mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati sprids och vinner mark.

En sak är säker – den här kampen kommer inte att vinnas av sig själv. Det räcker inte att de människor som redan står mitt i kampen kämpar.

Nu behövs alla goda krafter. Att stödja dessa eldsjälars arbete genom att stödja Diakonia är förstås ett sätt att agera. Men handling kan också vara att försvara dessa värden i vår egen närhet. I vårt eget land. Att se till att våra folkvalda står upp för dem.

Ställ krav på rättvisa du också! Förlorar gör vi bara om vi slutar kämpa.

Mattias Brunander
Generalsekreterare

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.