Diakonia - Människor som förändrar världen
Kort från företaget Eticard Eticards kort är kopplade till fem olika organisationer. Diakonia är en av dem.

Köp Eticards gåvobevis!

Diakonia samarbetar sedan våren 2017 med Eticard som erbjuder en innovativ form av gåvobevis. Korten säljs i detaljhandeln och laddas med valfritt belopp direkt i telefonen.

Köpare kan välja mellan kort kopplade till fem olika organisationer som alla verkar för en mer rättvis och hållbar värld – Amnesty, Greenpeace, Ecpat, Djurens Rätt och Diakonia.

Personlig hälsning

Gåvobevisen kostar 30 kronor och laddas enkelt på eticard.se via telefonen. Här anges gåvobelopp och det specifika serienumret som finns förtryckt på varje gåvobevis. En personlig hälsning skrivs för hand direkt på gåvobeviset som sedan läggs i det medföljande kuvertet.

Bilden på Diakonias kort är från vår samarbetsorganisation MKP i Bangladesh, som bland annat kämpar för flickors rätt att få cykla och därmed kunna röra sig friare och på så sätt ta större plats i samhället.