Våld mot kvinnor

En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt eller sexuellt våld

En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Ofta av en partner. Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konsekvenserna är ofta långtgående. Våldet kan leda till fysiska och psykiska besvär som påverkar kvinnors liv på flera sätt.

Rätten att som kvinna leva ett liv fritt från våld, slås fast i flera internationella överenskommelser. Bland annat FN:s Kvinnokonvention från 1979 samt FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

Fler än 150 länder har lagstiftat mot våld i hemmet och 140 länder har lagstiftat mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men utmaningarna handlar om att se till att länderna följer lagarna för att skydda kvinnor från våld och övergrepp. Statistik visar att bara 40 procent av alla kvinnor som utsätts för våld söker hjälp, och av de som söker hjälp är det bara 10 procent som vänder sig till polisen. Det finns många anledningar till att kvinnor väljer att inte anmäla till polisen - det kan till exempel bero på att man vet att ingen åtgärd kommer att tas, eller att själva anmälningsprocessen är så förödmjukande och stigmatiserande. Många gånger leder en anmälan till att kvinnan skuldbeläggs istället, av sin familj och av samhället.

Bara 40 procent av alla kvinnor som utsätts för våld söker hjälp.

40%

Våldet mot kvinnor finns i många olika former, bland annat:

 • våld i nära relation
 • sexuella trakasserier
 • barnäktenskap
 • kvinnlig könsstympning
 • trafficking
 • sexuellt våld i krig
 • psykiskt våld, till exempel kränkande ord eller hot

  Mäns våld mot kvinnor påverkar kvinnors generella välmående och hindrar dem från att delta fullt ut i samhället. Våldet påverkar också familjer, samhällen och länder i stort. De ekonomiska och mentala konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor är enorma – från ökad belastning på sjukvården till lägre inkomster och psykiska besvär.

  Miljontals kvinnor lever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott.

  Patriarkala normer och strukturer är ofta orsaken till våld mot kvinnor. Och dessa normer och strukturer förstärks i krissituationer. Det blev tydligt under coronapandemin, då våldet mot kvinnor ökade på många håll i världen. Situationen för kvinnor förvärras av sämre ekonomiska förutsättningar i hushållen samtidigt som människor isoleras i sina hem.

  I Zimbabwe arbetar vi för att stoppa det utbredda våldet mot kvinnor. Möt Precious, en överlevare av sexuellt våld som bor på vårt skyddade boende.

  Våldet måste stoppas genom insatser för att rädda kvinnors liv här och nu. Lika viktigt är att de som kämpar för jämställdhet kan bedriva ett långsiktigt arbete som förändrar samhällen i grunden och bygger motståndskraft inför framtiden. Civilsamhällesorganisationers och särskilt kvinnors möjligheter att verka fritt är helt avgörande.

  Var tredje vecka dödas en kvinna av en man i Sverige. Här har fokus inom jämställdhetspolitiken skiftat från arbetsmarknad och ekonomisk jämställdhet till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

  16 Days of Activism - en global kampanj

  Kampanjen 16 Days of Activism against Gender-Based Violence är ett globalt initiativ för att uppmärksamma att alla kvinnor och flickor har rätt att leva ett liv fritt från våld. Den syftar till att förebygga och stoppa allt våld mot kvinnor och flickor i hela världen.

  Kampanjen startar varje år den 25 november, som är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, och avslutas på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december.

  Rätt till sin egen kropp

  Alla kvinnor har rätt till sin egen kropp oavsett var i världen man lever. Diakonias roll är att gå sida vid sida med modiga kvinnor och män som kämpar för att det ska bli verklighet.

  I Zimbabwe arbetar Diakonia för att stoppa sexuellt- och könsbaserat våld, bland annat genom att stötta skyddade boenden för utsatta kvinnor. Och i Honduras – där antalet kvinnomord är bland de högsta i världen – stödjer vi ett projekt som använder sociala medier för att informera om kvinnors rättigheter och stoppa mäns våld. Vårt mål är att våld mot kvinnor överallt ska vara förbjudet enligt lag, samt att normer kring jämställdhet ska förändras. Våldet mot kvinnor måste stoppas.

  En kvinna sitter i ett mörkt rum med ryggen mot kameran framför en dator. På skärmen syns en Facebook-sida med olika bilder.

  Honduras

  Cyberaktivism stoppar mäns våld

  Honduras är ett farligt land för kvinnor. Antalet kvinnomord är ett av de högsta i världen.

  – Vi är alltid rädda. Det finns ingen säkerhet för oss kvinnor. Vi lever inte i frihet eftersom vi inte kan gå ut när det är mörkt, säger Cristina som engagerat sig i Diakonias projekt mot våldet.

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.