Växthusprojektet

Växthusprojektet – så funkar det

Somalia är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Ökande temperaturer, torka och uteblivna regn ödelägger skörd efter skörd för landets bönder. Men med växthus byggda av nät och droppbevattning, som gör jorden lagom fuktig, har Diakonia varit med och hittat en smart lösning på ett stort problem!  

- Det här sättet att odla är bättre än de traditionella sätt vi odlat på tidigare, säger Jama Abdirahman, deltagare i projektet. Grödorna växer bättre och vi kan skörda oftare.  

Odlingen är central där Diakonia jobbar 
I Somalia är entreprenörskap motorn i samhällsekonomin. Det gäller inte minst bland kvinnorna, som har en lång och utbredd tradition av småföretagande. Världsbanken uppger att kvinnor i vissa delar av landet äger och driver mer än hälften av ”hushållsföretagen”. Samtidigt lever de – inte minst i de delar av landet där Diakonia jobbar – med många utmaningar. Mödradödligheten är hög och barnäktenskap och våld mot kvinnor är utbrett. Kvinnors deltagande i politiken och beslutsfattande rum är begränsad. Och vad gäller entreprenörskapet så är det svårt för kvinnor att ta sig in i de delar av verksamheten som skapar mervärde. Ofta har de inte kapital eller tillgång till banklån, vilket gör att de måste vara kvar i småskalig verksamhet.  

Odlingen är central i Somalia. Det uppskattas att 70 % av befolkningen livnär sig på någon form av jordbruk. Klimatförändringarna får därför konsekvenser som svält och att människor tvingas på flykt. Samhällskriser av det här slaget förstärker dessutom de ojämlikheter och orättvisor som redan existerar. Diskriminering av kvinnor gör att de drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringarna. Växthusprojektet kom till som ett svar på dessa utmaningar. 

Växthus av nät 
Växthusprojektet ger människor en chans till försörjning, utrotar hungern och ökar jämlikheten genom att bygga växthus. Det kan låta galet att bygga växthus i ett så varmt land som Somalia. Men växthusen är byggda av nät istället för glas som vi är vana vid i Sverige. Näten står emot sandstormar, skyddar mot insektsangrepp och skapar skugga. Inuti växthusen blir klimatet behagligare för växterna samtidigt som solens strålar kan strila genom nätet. Växthusen minskar värmen och bevarar fukten. 

Växthus gjorda av nät

I växthusen kan grödor som tomat, spenat, grönpeppar och paprika odlas. Växthusen ökar effektiviteten genom att odlingssäsongen förlängs och deltagarna i projektet kan skörda flera gånger per år. 

Droppbevattning för lagom fuktig jord 
En viktig pusselbit i Växthusprojektet är vattenförbrukningen. Växthusen och den droppbevattning som används har gjort det möjligt för bönderna att minska vattensvinn och avdunstning och förhindrar att näring försvinner ur jorden. Droppbevattningen gör jorden lagom fuktig vilket gör attgrödor som tomater åter odlas i trakten. I byn Cuun är de enda närodlade tomaterna de som kommer från Växthusprojektet! För att minska risker odlar deltagarna flera olika grödor så som spenat och paprika. Vattnet som används kommer från borrade brunnar och pumpas upp i tankar en gång i veckan. Därifrån leds det i ledningar in i växthusen. Utöver att minska vattensvinn använder bönderna ekologiskt gödsel som en del i sin klimatsmarta odling. 

Utbildar unga i odling och jämlikhet 
En del av projektet fokuserar även på praktisk utbildning. Tillsammans med Puntlands jordbruksdepartement har en plantskola i dubbel bemärkelse upprättats. Här får unga, framför allt arbetslösa kvinnor, lära sig odlingsmetoder från frö till skörd. Att äga mark är dyrt och något som få unga har möjlighet att göra. Tack vare samarbetet med jordbruksdepartementet finns ett växthus med tillhörande brunn som deltagarna använder. Målet med utbildningen är att ge unga nycklar i att starta odlingskooperativ, utbilda om klimatförändringarna och klimatsmart odling, samt utrota hungern.  

I alla växthus arbetar kvinnor och män sida vid sida som ett sätt att öka jämlikheten i landet.  

Stolt att kunna odla

– Jag är stolt över att bidra till att ge mat på bordet till mig och min familj, säger Nadifa Jama Said, deltagare i Växthusprojektet. I ärlighetens namn domineras jordbrukssektorn av män. Men i vår by ser männen oss kvinnor som viktiga pelare i samhället där vi alla kan bidra. 

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.