Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia har samarbetat med kvinnoorganisationen AFEM i Kongo-Kinshasa i många år. Då utvärderingarna av vårt samarbete pekar på goda resultat har samarbetet kunnat fortsätta och utvecklas. Foto: Joakim Roos

Utvärderingar av Diakonias insatser

Utvärderingar är en naturlig del av Diakonias arbete. Genom att regelbundet utvärdera vårt arbete vill vi lära oss av våra framgångar och misstag och bli mer effektiva i vårt arbete.

Utvärderingar handlar om att på ett transparent sätt kunna redovisa för målgruppen, finansiärerna och allmänheten i vilken utsträckning vi har lyckats med att uppnå de önskade resultaten.

Varje år genomför Diakonia mellan 30 och 50 utvärderingar av sina olika projekt och program. De genomförs både av externa konsulter och vår egen personal. Förutom utvärderingar rapporterar vi även våra resultat till finansiärer som till exempel Sida och EU. De flesta dokumenten är på engelska eftersom vi vill att till exempel våra samarbetsorganisationer ska kunna ta del av innehållet. Du hittar aktuella utvärderingar på respektive lands sida 

Ett urval av våra utvärderingar

NamnStorlekFiltypLadda ner
Utvärderingar 2017 165 KB PDF
Utvärderingar 2016 274 KB PDF