Sedlar och mynt ligger på ett bord, händer sträcker sig efter pengarna.
Kvalitetssäkring

Så arbetar vi mot korruption

Diakonia har nolltolerans mot korruption. För att bekämpa korruption arbetar vi på alla nivåer. I vår organisation, hos våra samarbetsorganisationer, globalt och i länderna vi arbetar.

Korruption är ett globalt fenomen. Inget land, ingen regering och inget samhälle är fritt från det. Det försvagar demokratier, försvårar ekonomisk utveckling och förvärrar ojämställdhet, fattigdom och klimatkrisen. För Diakonia handlar korruption om missbruk av makt för egen eller en grupps vinning. Därför måste korruption hanteras som en fråga om makt. I vårt antikorruptionsarbete är jämställdhetsperspektiv alltid en central komponent.

För att bekämpa korruption måste vi arbeta för transparens och ansvarsutkrävande. Människor och organisationer måste kunna ställa beslutsfattare och andra makthavare till svars för deras agerande och beslut.

Vårt arbete för hög kvalitet

Diakonias processer är utvecklade för att hindra korruption. Vi arbetar bland annat med: 

 • Policy och riktlinjer: Vi har riktlinjer för vårt anti-korruptionsarbete som tillsammans med bland annat vårt ramverk för ansvarstagande och mekanism för klagomål säkerställer hög kvalitet.
 • Utbildningar och uppföljningar: Vi har återkommande utbildningar för all vår personal samt för samarbetsorganisationer.
 • PME-handboken: Denna ser till att vårt arbete med samarbetsorganisationer följer kvalitetssäkrade processer. Till exempel inkluderar den riktlinjer för hur samarbetsorganisationer utvärderas och hur ekonomin följs upp.
 • Administrativ handbok: Här regleras hur Diakonia ska efterfölja regler och lagar. Till exempel berättar den hur vi gör upphandlingar och revisioner.
 • Klagomålshantering: Diakonia har ett verktyg där vem som helst när som helst kan lämna in ett klagomål på vårt arbete.

  Ladda ner och läs våra riktlinjer mot korruption (på engelska)

  Kvinna bär på grenar över axeln
  Anti-korruptionsriktlinjer

  Lokalt demokratiarbete

  I flera av de länder vi arbetar driver vi också projekt som på olika sätt arbetar med ansvar och transparens. Till exempel arbetar vi i Mali för att stärka medborgares deltagande i lokalpolitiken och följa upp på hur offentliga medel används av lokala myndigheter.

  Vi arbetar också lokalt, regionalt och globalt med påverkansarbete. Ett exempel är vårt omfattande arbete med att motverka skatteflykt.

  Utsikt över berg

  Visselblåsarfunktion

  Har du misstanke om korruption?

  Diakonia utreder alltid misstankar om korruption och har tydliga rutiner för hur det görs. Om du vill rapportera misstänkt korruption på Diakonia kan du använda vår visselblåsarfunktion.

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.