Diakonia - Människor som förändrar världen
2015 deltog Diakonia och många av våra samarbetsorganisationer runt om i världen i en global kampanj för klimaträttvisa: Act Now for Climate Justice. Foto: Gustav Hugosson

Så arbetar vi hållbart

Människor som lever i fattigdom har bidragit minst till klimatförändringarna men är mest sårbara för dess effekter. Här kan du läsa om hur Diakonia arbetar för att bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurser och för att begränsa vår klimatpåverkan samt främja hållbar utveckling. 

Ohållbart nyttjande av naturresurser och energi leder till klimatförändringar och miljöförstöring. Det utgör ett hinder för fattigdomsbekämpning och rätten till ett värdigt liv. Det kan till och med undergräva utvecklingsframsteg som redan gjorts.

Människor som lever i fattigdom har bidragit minst till klimatförändringarna men är mest sårbara för dess effekter. Därför vill Diakonia bidra till ett hållbart nyttjande av naturresurser och till att begränsa klimatförändringarna och dess effekter.

I egenskap av en internationell organisation som arbetar för hållbar förändring för fattiga och sårbara människor och grupper runt hela världen har Diakonia åtagit sig att begränsa sin negativa påverkan på miljön, samt att samtidigt förstärka de positiva hållbarhetseffekterna av sitt arbete. Sedan 2016 finns en antagen miljöpolicy för hela organisationens arbete, samt en plan för utveckling av ett system för uppföljning av det miljöarbete som görs.

Miljöpolicyn fastslår att Diakonia ska:

Stötta hållbar utveckling och arbeta för klimaträttvisa

Följa upp och rapportera  vårt miljöarbete systematiskt

Minimera miljöpåverkan från resor och fordon

 Säkerställa att våra kontor är miljövänliga så långt det går

 

Environment policy

NamnStorlekFiltypLadda ner
Environment policy 104 KB PDF