Diakonia - Människor som förändrar världen
En viktig del i Diakonias arbete är att vi ska vara öppna och transparenta i vår verksamhet. Detta gäller även våra samarbetsorganisationer, som till exempel Najdeh i Libanon som arbetar för palestinska flyktingars rätt till arbete. Foto: Najdeh

Öppenhet och transparens

Diakonia är en ideell organisation som valt att hålla en lika hög grad av öppenhet som svenska myndigheter. Utgångspunkten är att alla dokument och handlingar inom Diakonia är offentliga. Undantag görs för bland annat personalfrågor eller när säkerhetsläget kräver det.

En öppen och transparent organisation

Diakonias offentlighetsprincip utgår från det som står i grundlagen kring rätten för medborgare att få tillgång till offentliga handlingar.

Att vara öppna, transparenta och tillgängliga är en självklar del av arbetet för ett bättre bistånd som utgår från mottagarnas behov, planer och administrativa system. Transparens är till exempel ett av åtagandena som finns uttrycka i de så kallade Istanbulprinciperna, som i korthet handlar om bättre kvalitet på bistånd som sker via organisationer och folkrörelser (NGO:s).

Transparens är en del av våra egna åtaganden för att vara en bra givare och partner till våra samarbetsorganisationer (good donorship/good partnership).

I uppförandekoden ingår att vi erbjuder möjligheten att lämna klagomål på Diakonia, och vi har riktlinjer för hur vi hanterar klagomål av olika slag.