Diakonia - Människor som förändrar världen
Maria Julia Cabello är en av Tierra Vivas advokater och jobbar för urfolkens rättigheter till sin mark, sin kultur och sina traditioner. 

Paraguay: Urfolk får tillbaka sin mark

Diakonia arbetar långsiktigt och stödjer ofta lokala organisationer under lång tid. Tierra Viva var Diakonias första samarbetsorganisation i Paraguay. Den jobbar för att urfolk ska få rätt till sin mark, sin kultur och sina traditioner. Hittills har Tierra Viva vunnit alla fall de tagit till domstol!

Står upp för de allra mest utsatta

Sedan 1994 har Tierra Viva kämpat för att stärka och försvara urfolkens rättigheter. Jag träffar Maria Julia Cabello, en av Tierra Vivas advokater, i deras lokaler i Asunción.

För Maria Julia var det alltid självklart bli advokat för att kunna stå upp för de mest utsatta. Hon började arbeta på Tierra Viva år 2006.

- I början var det bara en halvtidsanställning men jag tyckte så mycket om det att jag ändå arbetade heltid och mer, berättar Maria Julia.

Rätten till mark, utbildning, hälsovård...

Tierra Viva fokuserar i första hand på restitution* av urfolkens territorier, men stöttar även samhällena vad gäller att stärka deras politiska, sociala och kulturella rättigheter. Maria Julia förklarar att Tierra Vivas inställning är att de territoriella rättigheterna inte enbart innebär markrättigheter, utan att andra grundläggande rättigheter måste räknas in där:

- Vi menar att rätten till exempelvis utbildning också ryms under de territoriella rättigheterna. Det måste finnas garantier för en undervisning som är anpassad till den verklighet som urpsprungsfolken lever. Det måste finnas system som garanterar att byns lärare kommer, och inte bara tar sin lönecheck och sedan aldrig visar sig igen, vilket skett tidigare.

Ett annat problem som Maria Julia pekar ut är sjukvården. Det finns sällan tillgång till vård eller medicin i samhällena. Oftast finns bara en mindre väg mellan samhällenna och ut till den större, asfalterade vägen. Vid kraftiga regn översvämmas och förstörs de mindre vägarna och det går varken att komma in eller ut. Invånarna blir isolerade. I sådana fall kan sjukdomar som diarré och influensa leda till döden.

- Det är hemskt, eftersom det är sjukdomar som i vanliga fall inte är livshotande. Men utan kunniga personer eller tillgång till vård så dör folk, säger Maria Julia.

Barn ska kunna springa omkring!

Jag frågar Maria Julia om hon är rädd ibland, för jag vet ju att det innebär vissa risker att jobba med mänskliga rättigheter i Paraguay. Hon svarar nej. Hon berättar om när hon nyligen hade börjat arbeta hos Tierra Viva. De hade åkt ut till Sawhoyamaxa, ett samhälle som precis vunnit tillbaka sitt territorium i Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. 

Det regnade kraftigt och det var lite kyligt, och barnen sprang runt runt i regnet. Maria Julia frågade en av kvinnorna i samhället om barnen verkligen skulle springa runt sådär. De kunde ju bli sjuka. Kvinnan hade tittat på henne och svarat: låt dem bli sjuka. De har aldrig kunnat springa förut, när vi bodde vid vägen var det för farligt. Om de blir sjuka för att de sprang i regnet så gör det ingenting. 

- Då insåg jag hur viktigt vårt arbete är och jag kände mig stolt över att vara en del av Tierra Viva. Barn ska kunna springa omkring, det är en rättighet. Minnet ger mig fortfarande gåshud, och det är sådant som ger energi att hela tiden fortsätta framåt, berättar Maria Julia.

Dialog och ömsesidigt förtroende

Hur den första kontakten mellan Tierra Viva och urfolkens samhällen ser ut är olika från gång till gång. Ibland är det en representant från samhällena som hör av sig och ber om hjälp, och ibland är det Tierra Viva själva som hör av sig. Efter den första kontakten börjar de bygga en god relation med folket de ska stötta. Det innebär flera besök och många samtal. Först när relationen är etablerad, då sätter Maria Julia och de andra advokaterna igång med det juridiska.

- Om vårt arbete ska fungera bra måste vi ha en god relation. Det är otroligt viktigt för oss att alla i samhällena lär känna oss, att de känner sig trygga och har förtroende för oss som ska företräda dem, förklarar Maria Julia.

Har vunnit alla fall de tagit till domstol

Maria Julia och hennes kollegor har mycket att vara stolta över. De har vunnit 100 procent av fallen de presenterat och de har restituerat över 120 000 hektar mark till olika ursprungssamhällen.

Tierra Vivas rättsfall används dessutom som referenser hos domstolar i flera andra länder i Sydamerika och i den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter.

Maria Julia berättar att hon ofta får mail från advokater på liknande organisationer som antingen vill be om råd, diskutera strategier eller berätta om sina egna framgångar med Tierra Vivas strategier som modell.

- När främmande personer hör av sig till en för att be om råd, eller berätta att de fått gehör genom att titta på vårt arbete, då kan man inte annat än att bli stolt, avslutar hon.

Text av Adela Alvarez

*Restitution är en juridisk term som innebär återställande, i detta fall av territorium.