Diakonia - Människor som förändrar världen

Bolivia

Diakonias arbete i Bolivia är fokuserat på kvinnor, urfolk och marginaliserade grupper i samhället. Diakonia stöttar gräsrotsorganisationer som arbetar med urfolks och Afro-bolivianers rättigheter. Vi stöttar också lokala enskilda organisationers kamp för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa.

2017-05-10

Diakonias arbete i Bolivia är fokuserat på kvinnor, urfolk och marginaliserade grupper i samhället. Diakonia stöttar gräsrotsorganisationer som arbetar med urfolks och Afro-bolivianers rättigheter. Vi stöttar också lokala enskilda organisationers kamp för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa.

Bolivia är beläget i Sydamerikas hjärta och har en befolkning på cirka tio miljoner invånare. Trots det senaste årens ekonomiska uppsving lever 36 procent av landsbygdsbefolkningen fortfarande i fattigdom och nästan 19 procent av den totala befolkningen lever i extrem fattigdom. Och även om vissa ekonomiska sektorer växer så kvarstår stora sociala, kulturella och ekonomiska skillnader i samhället samtidigt som det finns en stor brist på jämställdhet mellan könen. 

Urfolks rättigheter

Cirka två tredjedelar av befolkningen tillhör något av landets 36 urfolk. När den nya konstitutionen antogs 2009 blev urfolks- och Afro-bolivianska organisationer ledande i arbetet med att forma landets vision och framtid. Men trots det står landet fortfarande inför stora utmaningar, exempelvis när det gäller urfolkskvinnors rätt att delta i politiken och deras rätt att slippa våld. Liksom beaktandet av urfolk som självstyrande, demokratiska lokala enheter. Än så länge har bara en region i landet förklarat urfolken som en självständig enhet. 

Fokus på kvinnors rättigheter

Diakonia och de kvinnoorganisationer vi samarbetar med i Bolivia står inför utmaningen att införliva den nya konstitutionen genom att utveckla och implementera lagar som skyddar och garanterar kvinnors ekonomiska, politiska, sociala, kulturella samt sexuella och reproduktiva rättigheter. De behöver också stödja arbetet för att skapa institutioner som kan förebygga och förhindra våld mot kvinnor.

Diakonias arbete gör skillnad

Genom arbetet med våra samarbetsorganisationer har flera mål uppnåtts när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Bolivia:

Som ett resultat av vårt påverkansarbete och lobbying har våra samarbetsorganisationer varit med och utvecklat och drivit på lagförslag gällande kvinnors och urfolks rättigheter, vilket har gett ett ramverk för stärkandet av mänskliga rättigheter för dessa grupper.

 Våra samarbetsorganisationer har nått över 60 000 invånare med information och utbildning i jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter och har indirekt nått 210 000 invånare via media och internetbaserade kampanjer.

Läs mer om Diakonias arbete i Bolivia

  • Att bryta tystanden

    Inne i radiobåset hos Diakonias samarbetsorganisation CECOPI är aktiviteterna i full gång. Fyra kvinnor spelar in dagens program. Det heter ”Att bryta tystnaden” och handlar om mäns våld mot kvinnor.