Diakonia - Människor som förändrar världen

Kambodja

I Kambodja stöder Diakonia en rad samarbetsorganisationer på både lokal och nationell nivå. Våra samarbetsorganisationer arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa.

Kambodja står inför en rad utmaningar när det gäller att skapa en hållbar utveckling i landet. Det handlar bland annat om en svag offentlig sektor och misskötsel av mark och naturresurser, problem med kortsiktigt miljötänkande och brister i styrelseskicket.

Utvecklingen i Kambodja har lett till utbredd så kallad ”land grabbing”, vilket betyder landkonfiskering. Mark tas i huvudsak ifrån fattiga småbrukare, men drabbar även människor i städerna. Marken omvandlas till storskaliga plantager för socker, gummi och andra produkter som sedan exporteras. Omkring hälften av landets odlingsbara yta kontrolleras nu av jordbruks- och gruvföretag medan hundratusentals människor har avhysts och förlorat rättigheterna till den mark där de tidigare levt. 

Så stöttar vi våra samarbetsorganisationer

Diakonia arbetar långsiktigt med lokal närvaro och vi för en tät dialog med våra samarbetsorganisationer, exempelvis i frågor kring kunskapsutveckling och finansiering.

Diakonia arbetar med organisationer inom det lokala civilsamhället samt direkt med lokalsamhällen. Vi upplyser människor om deras rättigheter och hur de ska försvara dem. Det här innebär arbete med rättshjälp och att juridiskt stötta människor som exempelvis utsatts för landkonfiskering.

En viktig komponent i ett demokratiskt styre, bortom utmaningen att garantera fria och rättvisa val, handlar om ansvarsutkrävande av folkvalda representanter och att trygga rättssäkerheten. Diakonia stöttar samarbetsorganisationer som arbetar för en god styrning på alla nivåer inom den kambodjanska regeringen och landets offentliga institutioner. Vi stöttar också oberoende media så att människor får tillgång till oberoende information och kan utöva sin yttrandefrihet.

Diakonias arbete gör skillnad

Genom våra samarbetsorganisationer och Diakonias arbete, har hundratusentals personer medvetandegjorts om sina rättigheter. Genom att uppmuntra människor att organisera sig själva och driva viktiga frågor gemensamt, har vi framgångsrikt bidragit till dessa samhällens utveckling.

Som ett resultat av våra samarbetsorganisationers stöd, har människor som drabbats av att deras mark tagits ifrån dem framgångsrikt lyckats försvara sina rättigheter. Ofta är det kvinnor som har stått främst i kampen för dessa rättigheter och kvinnorna har sedan i stor utsträckning tagit ledarroller i sina samhällen, vilket är en utveckling som bryter mot den patriarkala strukturen där kvinnor framför allt varit förvisade till hemmet.

Läs mer om vårt arbete i Kambodja

  • Sveket blev hennes räddning

    Hennes man kontrollerade allt i deras hem, tvingade Sakan Soung att sluta jobba och bestämde till och med när hon skulle få köpa nya underkläder. - När han sa att hans kontroll var normal, så trodde jag honom....
  • Vår mark är vårt liv

    I över tjugo år hade Manak Soun och Simorn Y bott på samma plats. Ändå tog deras arbete för att få rätt till sin mark över ett decennium!
  • Vill ha bättre villkor för flickor som säljer öl

    Mara Priem är en av många så kallade ölflickor i Kambodja som arbetar under usla arbetsvillkor. Hon har varken rätt till reglerad lön eller arbetstid. Dessutom tvingas hon ofta dricka tillsammans med kunderna...