En grupp flickor i röda fotbollströjor står i grupp och ler och ser in i kameran.

Diakonias
årsberättelse
2023

Mycket gick åt fel håll under 2023. Demokratin tog ännu ett kliv tillbaka, yttrandefriheten begränsades, kvinnors rättigheter inskränktes. Människorättsförsvarare hotades och dödades.

Under året har vi fortsatt kämpa för alla människors rätt till ett värdigt liv och för att skapa rättvisa samhällsstrukturer. Runt om i världen drabbas människor av fattigdom och förtryck. Flickor, kvinnor och hbtqi-personer drabbas ofta extra hårt. Vi når inte rättvisa utan jämställdhet, därför utgår allt vårt arbete från en feministisk analys. Jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati är nyckelfaktorer för att utrota fattigdom och förtryck.

ÅRET I SIFFROR

Diakonias ändamålskostnader

92%

92 procent har gått till vår verksamhet

6%

6 procent har gått till administration

2%

2 procent har gått till insamling

55,6

miljoner insamlade kronor

338

samarbetsorganisationer i Afrika, Asien,
Latinamerika och Mellanöstern

490

miljoner kronor i ändamålskostnader

AFRIKA

Många länder i Afrika har sett sina statsskulder växa. Räntor och amorteringar äter upp resurser som skulle behövas till vård, skola och annan välfärd. Det har lett till ökad fattigdom. Det demokratiska utrymmet minskade i flera länder i Afrika. Men det finns också positiva exempel. I Puntland, i Somalia hölls det första allmänna demokratiska valet på ett halvt sekel. Diakonia bidrog på flera sätt till att förbättra valprocessen och öka tilliten, bland annat genom att stödja valkommissionen och utbilda väljare.

126

samarbetsorganisationer

181

miljoner kronor i ändamålskostnader

85

anställda på Diakonia i Afrika

Växthus ger pengar till mat och skola

Somalia. Klimatförändringarna leder till torka och missväxt. Med växthus av nät, smarta ordbruksmetoder och droppbevattning blir det möjligt att odla färska, näringsrika grönsaker på mark som tidigare var obrukbar. ”Nu har vi råd med ett gott liv och kan betala skolavgifter”, berättar Nadifo Jaama Isse som deltar i Växthusprojektet som drivs av Diakonias samarbetsorganisationer Kaalo, DCDP och Fawesom.

65

65 utsatta pojkar och flickor i Kongo-Kinshasa fick genom gratis fotbollsskola en meningsfull fritid och en chans att komma in i samhället.

ASIEN

Den ekonomiska återhämtningen efter Covidpandemin gick långsamt i Asien och djupt rotade socioekonomiska problem kvarstod. Det demokratiska utrymmet krympte i flera länder. För många av dem som höjde rösten och protesterade blev stödet från Diakonia väldigt viktigt. Fundamentalistiska grupper med konservativa värderingar försvårade arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Bangladesh. I slutet av året ökade våldet i Myanmar, och behovet av nödhjälp och stöd blev tydligt. Diakonia har fokuserat på att rädda liv och stärka lokalsamhällens förmåga att klara krisen.  

66

samarbetsorganisationer

60

miljoner kronor i ändamålskostnader

40

anställda på Diakonia i Asien

Sjögräs ger kvinnor kraft

Thailand. I Chiang Khong är kvinnornas roll ofta begränsad. Genom att samla sjögräs har kvinnorna skaffat en egen inkomst och blivit mer självständiga. Med stöd från Diakonia och samarbetsorganisationen Center for Girls Foundation, CFGF, har de organiserat sig och står nu starkare än någonsin. Tack vare kvinnornas starkare ställning har dessutom våld i hemmet minskat.

566

566 flickor i Bangladesh lärde sig cykla tack vare Cykelprojektet.

LATIN- AMERIKA

I Latinamerika var 2023 ett turbulent år. Polariseringen ökade och demokratier vacklade. Människorättsförsvarare hotades och mördades av väpnade grupper, ofta med kopplingar till narkotikahandel. Människors utsatthet ökade när klimatkrisen förvärrades. Bristen på rent vatten blev akut när glaciärer smälte och gruvbolag förorenade grundvattnet i jakten på mineraler. I Guatemala väcktes hopp om en mer demokratisk utveckling när en ny president vann valet på löftet att bekämpa korruptionen. Diakonia har länge stöttat viktiga krafter för demokrati och rättvisa i Guatemala.

113

samarbetsorganisationer

127

miljoner kronor i ändamålskostnader

67

anställda på Diakonia i Latinamerika

Odling som gynnar människa och miljö

Honduras. Klimatförändringarna skapar osäkra väderförhållanden som gör det allt svårare att odla i regionen Copán i Honduras. Flera av våra samarbetsorganisationer har gått ihop för att stötta bönder och lära ut metoder som är anpassade för den nya verkligheten med mer extrema väderförhållanden. Det handlar bland annat om att odla strategiskt utan kemikalier, och på så sätt ta hand om såväl människor som miljö och minska påverkan på naturen. Projektet ökar möjligheterna till självförsörjning och förbättrar livsvillkoren för familjerna som deltar.

383

383 människorättsförsvarare i Honduras fick livräddande skydd inom 24 timmar genom Diakonias skyddsfond.

MENA

Mellanöstern och Nordafrika

Tiotusentals civila, många av dem barn, har dödats i Israels krig i Gaza, som följde på Hamas attack den 7 oktober. På Västbanken eskalerade våldet mot palestinier. Våra samarbetsorganisationer har delat ut förnödenheter och gett psykosocialt stöd till barn både i Gaza och på Västbanken. I Libanon rådde ekonomiskt och politiskt kaos. Med kriget i Gaza ökade attackerna mellan Israel och Hizbollah i Libanon. Egypten kastades in i djup ekonomisk kris efter pandemin och Rysslands krig mot Ukraina.

33

samarbetsorganisationer

50

miljoner kronor i ändamålskostnader

20

anställda på Diakonia i Mellanöstern och Nordafrika

Fadi fick en ny chans

Libanon. När Fadi var åtta år började han jobba på en bilverkstad. Det var ett krävande jobb, och han fick ingen möjlighet att gå i skolan.
2023 började han i Barnrättsprojektets skola, där han lärde sig läsa och räkna och sedan dess har han utvecklats mycket.
Fadis föräldrar var inte medvetna om de stora risker han utsattes för när han jobbade i bil- verkstaden. Genom Barnrättsprojektet och vår samarbetsorganisation Dar Al Amal har Fadis föräldrar fått utbildning och socialt stöd, och har nu bättre förutsättningar att ta ansvar för sonens välmående.
Fadis självförtroende har stärkts. Han har blivit bra på att uttrycka sig och idag står han upp och kämpar mot utnyttjande av barn och för barns rätt till utbildning och en trygg barndom.

7 177

7 177 barn deltog i Barnrättsprojektets aktiviteter i Libanon.

Internationell humanitär rätt

Centret för internationell humanitär rätt, IHL-centret, är Diakonias oberoende grupp av experter som utför snabba och djuplodande analyser av krigets lagar. Syftet är att öka skyddet för människor som lever i konflikter runt om i världen.

Under 2023 har centret bland annat följt konflikten i Israel och Palestina nära, gjort snabba analyser utifrån internationell humanitär rätt, offentliggjort löpande sina utlåtanden och hållit i utbildningar för lokala och internationella organisationer.

IHL-teamet i Mali har under året jobbat med lokala organisationer för att krigets lagar ska följas och mänskliga rättigheter respekteras i Sahel-området där Mali, Burkina Faso och Niger ligger.

I Syrien har IHL-teamet i många år stöttat familjemedlemmar till de 100 000 människor som försvunnit sedan kriget startade 2011. Genom IHL-centret har de drabbade familjerna och deras
organisationer lärt sig mer om internationell humanitär rätt och fått hjälp att förbättra sitt påverkansarbete. Under 2023 röstade FN:s generalförsamling för att inrätta ett fristående internationellt organ som ska söka information om de saknade. Institutionen ska samla in information från familjer och organisationer, samt försöka få fram uppgifter från syriska myndigheter och oppositionellt kontrollerade områden.

En grafisk bild med två händer som håller i en människa.

Vårt arbete i Sverige

Kamp för effektivt bistånd

År 2023 var ett år av ekonomisk oro, osäkerhet och upprustning i Sverige. Krigen i Gaza och Ukraina påverkade både in- och utrikespolitiken. Det var också året när regeringen presenterade en ny inriktning för biståndet. Bland annat skulle bistånd kopplas närmare till handel och antalet biståndsländer skulle minska.

Genom opinionsbildning och påverkansarbete har Diakonia arbetat för ett fortsatt effektivt utvecklingssamarbete och att biståndsmålet om att bekämpa fattigdom och förtryck ska vara kvar. Diakonia har synts i media, vi har varit närvarande i sociala medier och i debatter och vi har påverkat beslutsfattare.

Under året ökade Diakonias insamling från privatpersoner och kyrkor stort. Totalt ökade antalet aktiva givare med 70 procent under 2023.

70%

Vårt arbete i Sverige

Rekordmånga cyklade för flickorna i Bangladesh

När Diakonia och träningsprofilen Stephan Wilson gick ut med uppmaningen att cykla Vätternrundan tillsammans för att sprida budskapet om Diakonias cykelprojekt var responsen stor. 150 cyklister stod på startlinjen i juni och det blev Vätternrundans största startgrupp genom tiderna. För att uppmärksamma projektet ytterligare cyklade Stephan Wilson till och från loppets start och målgång i Motala. Hela hundra mil! Längs vägen besökte han kyrkor och TV4:s Nyhetsmorgon.

 

Diakonias Anna Eggelind med programledarna Linnea Wikblad och Sofia Dalén.

Diakonia i Musikhjälpen!

Temat för Musikhjälpen 2023 var ”Ingen ska behöva dö av hunger”. Trots att mat är en mänsklig rättighet dör människor runtom i världen varje dag till följd av undernäring. Runt 783 miljoner människor är drabbade av hunger och över 40 miljoner lever på gränsen till svält. Diakonia var med i sändningen och pratade om situationen i Palestina och om Växthusprojektet i Somalia. Musikhjälpen samlade in totalt 59 miljoner kronor.

BLEV ALLT
BARA VÄRRE?

Mycket gick åt fel håll under 2023. Demokratin tog ännu ett kliv tillbaka, yttrandefriheten begränsades, kvinnors rättigheter inskränktes. Människorättsförsvarare hotades och dödades.

Kriget i Gaza, som kom efter Hamas fruktansvärda attack, har orsakat ett ofattbart lidande, och vi ser hur den världsordning som upprätthålls av principer och konventioner om alla människors lika värde hotas.

Utsläppen från fossila bränslen ökade, samtidigt som Sverige sänkte ambitionerna i klimatarbetet och valde att avsluta biståndet till demokratikämpar i flera länder. Ja, 2023 var ett tungt år. Men i mörkret finns också ljusglimtar. Fler flickor fick gå i skolan, ett nytt malariavaccin kommer att rädda livet på många barn, och i Guatemala röstade folket fram en president som lovade att göra upp med korruptionen. Vi såg varje dag hur människor reste sig, kämpade och spred ljus.

”Vi är tvungna att göra något. Barnen mår så dåligt. De är livrädda. När vi kommer och pratar med dem så är det som att de väcks till liv igen” sa Ahmad Ashour, som leder Barnboksprojektet i Gaza, som samlade barn till aktiviteter, mitt under brinnande krig. 

”När tjejer lär sig cykla, då kan vi också göra andra saker som tidigare bara var tillåtna för killar.” sa tolvåriga Sadia, i Cykelprojektet i Bangladesh. 

”Nu kan vi betala skolavgifterna” sa Nadifo Jaama Isse, som förvandlade torr jord till en köksträdgård i Växthusprojektet i Somalia. 

Rösterna kommer från hela världen. Och de bär på en enastående sprängkraft. För vi vet att när människor kommer samman, då kan stora saker hända. Då kan samhällen förändras, och nya röster höras. I kampen finns en outsinlig kraft. Vi vet att människor förändrar världen. 

Nu lämnar vi 2023 och går in i 2024. Med oss ekar profeten Amos ord in i dagens verklighet: Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! 

Mattias Brunander
Generalsekreterare

Pether Nordin
Ordförande

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.