Glad flickor i en halvcirkel

Vad är bistånd?

Bistånd är en viktig pusselbit för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen – det innebär att rikare länder delar med sig till fattigare.

Pengar som används på ett bra sätt gör det möjligt för fler människor ta sig ur fattigdom och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bistånd innebär att rikare länder delar med sig till fattigare. Det är en viktig pusselbit för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen.

Det är såklart viktigt att biståndet görs på rätt sätt och har hög kvalitet. Det finns därför internationella regler om biståndets kvalitet. En väldigt viktig del är att biståndet ska styras av mottagarnas behov och att mottagarna ska vara med och forma hur projekten görs. Det kan till exempel göras genom samarbeten med lokala organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och miljö.

Rika länder har lovat att ge minst 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst, BNI, i bistånd till utvecklingsländer.

Sveriges bistånd

Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Riksdagen beslutade redan på 1960-talet att Sverige skulle ge 1 procent i bistånd och det målet uppnåddes på 1970-talet. Under några år på 1990-talet minskade biståndet men från 2006 fram till 2022 har den svenska biståndsnivån varit 1 procent av BNI. Sveriges nuvarande regering har beslutat att frångå 1 procentsmålet och sänka biståndet.

Slå hål på myterna om bistånd!

Just nu sprids det fake news om det svenska biståndet i politiska debatter, sociala medier och runt köksbord. Vi vill slå hål på myterna och istället berätta som det är!

Se våra korta filmer och slipa på dina argument för när någon kommer med falska påståenden.

Olika sorters bistånd

När en katastrof sker är fokus att rädda liv. Det görs med humanitärt bistånd, som består av nödhjälp av olika slag.

Det långsiktiga biståndet som handlar om att skapa hållbara förbättringar i samhället kallas utvecklingssamarbete.

Olika sorters bistånd hänger samman och påverkar varandra. Om människors levnadsstandard höjs är de mindre sårbara vid kriser av olika slag, och i bästa fall kan mänskligt lidande hindras. Att förebygga risker kan rädda många liv den dag extremväder eller andra svårigheter slår till. Dessutom är det betydligt billigare att arbeta långsiktigt och förebyggande än att bara bidra efter att katastrofen är ett faktum.

Bistånd kan ges från ett land till ett annat, men även via internationella organ som FN och EU eller via ideella organisationer. Organisationer som Diakonia får ofta pengar både från det statliga biståndet och från privatpersoner, företag och stiftelser som skänker direkt.

En pappa och dotter tittar in i kameran och ler.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.