Flickor cyklar i en procession
Cykelprojektet

Cykelprojektet – så funkar det

Ja, vi bygger jämställdhet med en cykel. Det går. Hur då, tänker du nu? Jo, med ökad rörlighet kommer en känsla av frihet och individen stärks. Cykeln är ett hållbart och ekonomisk effektivt färdmedel. Med minskade kostnader och tryggare skolväg säkras flickors skolgång och riskerna för barnäktenskap minskar.

Cykeln sprider sig i Bangladesh. Som en konkret investering i en flickas framtid. Och som en vision om en annan värld. En rättvis värld där alla människor har samma möjligheter till ett bra liv.

En grupp kvinnor i färgglada sjalar

Kvinnorna visade på problem och lösning

Allt började med kvinnorna. Kvinnogrupper som Diakonia stöttade lyfte frågan om att flickor trakasseras på vägen till och från skolan. De ville göra något för att förbättra tjejernas möjligheter att gå kvar i skolan. Och minska risken att de gifts bort tidigt. Kvinnornas samtal blev startskottet för cykelprojektet!

Morjina Khatun från Diakonias kontor i Bangladesh förklarar:
– När flickor cyklar blir de inte trakasserade av pojkar eller män. Det är säkrare.

Möjligheten för flickor att röra sig i samhället blev central, och cykeln blev den enkla men genialiska lösningen. Men, det var inte att bara sätta sig på cykeln för en flicka. Normerna var snäva, och det ansågs opassande.

Morjina berättar:
– En del familjer anser att cykling inte är för flickor. Men efter att vi arbetat med att öka kunskapen är många mer positiva.

Arbetet startade med att dels lära flickor cykla, dels förändra normerna om detta.

Som du kan tänka dig var det inte lätt för den första tjejen, men ju fler cyklande flickor som syns på gatorna, desto lägre är tröskeln. Därför satsade Diakonias samarbetsorganisationer på cykelskolor där flickorna övade tillsammans. Det var också viktigt att prata om jämställdhet med både makthavare, skolor och föräldrar. Tjejerna ska ha stöd av samhället runt omkring.

En kvinna i lila sjal

Sultana Razia från Diakonias samarbetsorganisation Sara

– Vi har olika workshops om jämställdhet. Vi träffar tonåringar i skolan och pratar om vikten av att tjejer utbildar sig och att barnäktenskap inte ska förekomma. Vi pratar med föräldrar till flickorna om att tjejerna inte är en belastning, utan en tillgång, om de utbildar sig. Kvinnor klarar alla sorters arbete, de kan bli piloter, chaufförer, läkare, ingenjörer eller arbeta i armén. De klarar vad som helst. De är intelligenta.

Och för att verkligen manifestera och ta sin plats i gatumiljön genomför flera lokala organisationer nu cykelmanifestationer på internationella kvinnodagen.

Raden av cyklande flickor som rör sig genom samhället sänder en tydlig signal:
Vi är här för att stanna. Denna plats är också vår.

Med cykeln som färdmedel kan flickor ta sig snabbt, säkert och billigt till skolan. För att det är deras rättighet. Och det minskar risken för barnäktenskap. Studier visar att flickor som bara gått tre år i skolan löper upp till sex gånger högre risk att giftas bort unga jämfört med flickor som gått i högstadiet/gymnasiet (secondary education).

Morjina berättar att när hon själv var ung hade hon inte möjlighet att cykla. Förändringen är tydlig:
– Den här generationen vill cykla, de tänker också på andra saker och har andra möjligheter. När jag var liten fanns inte de möjligheterna. Jag känner mig stolt när jag ser tjejerna cykla. Det känns bra att ha kunnat bidra till att flickor nu får cykla här.

För tio år sen var det omöjligt!

Se filmen om hur cykelprojektet förändrat fickors möjligheter.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.