Diakonia - Människor som förändrar världen
Jean Louis Diasso är ansvarig för Diakonias samarbetsorganisation ESOP i Burkina Faso, som var involverad i ACT Alliance arbete vid hungerkatastrofen i Sahel 2012. Foto: Ollivier Girard

ACT Alliance

Diakonia samt Svenska Kyrkans Internationella arbete är en del av ACT Alliance; ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för effektivare katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

Kvalitetsmärke

ACT Alliance samlar kyrkorelaterade organisationer och har fler än hundra medlemsorganisationer i cirka 130 länder. I Sverige är Svenska kyrkan och Diakonia medlemmar. Precis som Diakonia betonar ACT Alliance vikten av långsiktigt utvecklingssamarbete och lokal närvaro i de länder där vi arbetar.

För att bli medlem i ACT Alliance måste en organisation uppfylla en rad kriterier, varför man också kan kalla medlemskapet i ACT Alliance för en kvalitetsmärkning av bra bistånd.

Samordning gör oss mer effektiva

Inom ramen för ACT Alliance kan Diakonia samordna sitt utvecklingssamarbete med andra organisationer. Vid stora katastrofer, när många organisationer gör humanitära insatser, underlättas samarbetet i ACT Alliance. Vi kan snabbt få överblick och bedöma var just Diakonia gör bäst nytta.

Gemensamt påverkansarbete

Inom ramen för ACT Alliance går vi samman med organisationer även i frågor där vi vill påverka världens beslutsfattare, ett sådant exempel är klimatfrågan.

ACT Alliance samlar kyrkorelaterade organisationer, men precis som Diakonia går stödet till människor med olika trosuppfattningar, eller ingen religion alls.