En kvinna med glasögon och hijab håller en bilderbok i handen och gestikulerar inför en grupp med barn.
Barnboksprojektet

Barnboksprojektet – Så funkar det

Att barn fantiserar, leker, pysslar, lyssnar på berättelser är något vi ofta tar för givet vad gäller våra egna barn i Sverige. Barn har rätt att vara barn, kreativa och fulla av fantasi och nyfikenhet, oavsett var de bor. Men i alla delar av världen är det inte lika självklart. I Palestina fokuserar Diakonias arbete på barnen.

Sedan generationer är Palestina präglat av konflikt. Många människor som bor här känner inte till något annat. Och barnen är bland de som berörs mest. Våldet och militären finns alltid nära. Det påverkar vardagen och blir en rädsla som inte går att radera. Det skapar stress som leder till psykisk ohälsa.

En plats att vara barn

Just här är behovet av en trygg plats i tillvaron stor. En plats där barn kan känna sig fullständigt säkra och bara få vara barn. Ett andrum. En plats där de får uttrycka sina känslor och öva på att tolka sin omgivning - även när den är svår att förstå.

Diakonias samarbetsorganisation Tamer driver barnboksprojektet för att barn ska få tillgång till kultur och läsande. De finns på runt 80 bibliotek på Västbanken och Gaza. Dessa bibliotek fungerar som frizoner för barn och deras familjer. De är platser fria från statlig eller religiös inblandning. Hit kommer barnen för att läsa böcker, ta del av berättelser, vara kreativa och träffa andra barn. Samtidigt växer de och bli mer medvetna.

– Barnen behöver någon som visar dem det som är bra i livet, säger Haneen Khairi, programansvarig på Diakonias samarbetsorganisation.
– Vi ger dem hopp och utrymme att drömma om en annan framtid.

En bibliotekarie läser en bilderbok

Sagor hjälper barnen att förstå världen

Att få lyssna på berättelser och själv reflektera över det som böckerna berättar ger nycklar till en större förståelse av världen runt om kring, och dina egna tankar. Här läser bibliotekarien Heba Sae’da sagan om Silly Lily, som av misstag säger dumma saker, för barnen.

Ungdomar möts och diskuterar

Diakonia stödjer också ett ungdomsarbete i Palestina. Alla världens ungdomar tampas med de problem som hör ungdomen till. I Palestina påverkas unga dessutom av konflikten mellan Israel och Palestina. Därför är det oerhört viktigt att ungdomar får samlas och dela erfarenheter. Över hela Palestina träffas ungdomar från olika bakgrunder i grupper för att diskutera, utbyta idéer och lära sig om sina rättigheter. En gemenskap skapas och en idé om att en bättre värld är möjlig blir till.
När barn och ungdomar får lära sig om sina rättigheter kan de också kämpa för dem. På sikt ökar det chanserna för ett fredligt samhälle.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.