Diakonia - Människor som förändrar världen
Rudaina sitter i rullstol Rudaina Abu Jarrad stärks av att kunna hjälpa andra med det som varit svårt i hennes eget liv.

Rudaina stred för sin skolgång och sina rättigheter

Det är hennes egna utmaningar som sporrat henne att vilja förändra andra människors liv. Rudaina Abu Jarrad har en funktionsnedsättning och få trodde att hon både skulle kunna utbilda sig och skaffa familj. Men hon stred för sina rättigheter och i dag arbetar hon för Diakonias samarbetsorganisation i Palestina.

– Jag började arbeta för rehabiliteringsprogrammet för att de här frågorna ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom jag har en funktionsnedsättning har jag själv varit utsatt många gånger och jag kände att jag kan göra skillnad för andra och för hela samhället, säger Rudaina Abu Jarrad.

Diakonia stöttar ett rehabiliteringsprogram i Gaza. Genom programmet integreras personer med funktionsnedsättning i samhället i så kallade Community Based Rehabilitation Programmes. Rudaina arbetar i de norra delarna av Gaza med påverkansarbete för att personer med funktionsnedsättsättnings ska omfattas av lagen och deras rättigheter tillvaratas, och för att de ska bli medvetna om sina rättigheter och själva kunna utkräva dem.

– Det känns fantastiskt, när jag kan vara med och förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning genom mitt arbete, säger Rudaina.

Smärtsam insikt

Hon arbetar med såväl skolor som universitet och grupper av mödrar till personer med funktionsnedsättning. Och hon är bland annat ordförande i fackföreningen i Tulkarem för personer med funktionsnedsättning och ledare för Stars of Hope, en organisation där kvinnor med funktionsnedsättning organiserar sig.

Men det har varit en lång och mödosam kamp att nå den här positionen i samhället.

– Det var enormt smärtsamt för min familj när de insåg att jag hade polio, speciellt som jag bara var två år gammal.

Många gånger har hon fått stå på sig, exempelvis har hon alltid krävt att hon ska få gå till skolan och leva ett normalt liv, trots att hon har en funktionsnedsättning. Och hennes bröder och systrar försvarade Rudainas rätt att gå i skolan och småningom började hon i första klass.

– Jag kommer aldrig att glömma min första skoldag, den var svår. Jag kände mig som en total främling bland alla andra. Min mamma förstod att det var tufft för mig och hon bar mig till skolan varje dag, även när det blåste storm.

”De bästa åren i mitt liv”

En ny utmaning kom när Rudaina skulle börja mellanstadiet och det inte fanns någon skola där hon bodde. Men eftersom hon var en exceptionellt duktig student fick hon åka taxi till en skola i Tulkarem, varje dag i tre år. En taxi som hennes bröder betalade eftersom pappa då redan hade gått bort.

– Jag tog min examen i företagsekonomi och åren på universitetet var de bästa och vackraste i mitt liv. Jag träffade många tjejer från andra orter än min och jag kände mig självständig, bland annat lärde jag mig köra bil.

Men när Rudaina ville gifta tyckte hennes familj att det var en dålig idé. De trodde inte att hon skulle klara av att ta hand om en familj.

– Men jag var självsäker och medveten om mina rättigheter. Jag försvarade min rätt att gifta mig och nu har jag fyra barn! Jag ser mig själv både som en mamma och som en kämpe. Min man förstår hur viktigt mitt arbete för personer med funktionsnedsättning är och han stöttar verkligen mig.