separationsmur vid Ramallah
Palestina

Fred och rättvisa i Israel och Palestina

Konflikten i Israel/Palestina är en av de mest uppmärksammade i världen. Globala politiska intressen, religion och historia påverkar möjligheten att få ett slut på våldet. Diakonia samarbetar med israeliska och palestinska organisationer som arbetar för fred och för att internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter skall respekteras.

Stora utmaningar i Palestina

Omvärldens fokus på den pågående konflikten i Israel/Palestina innebär att den humanitära krisen i de palestinska territorier som Israel ockuperar glöms bort. Ockupationen begränsar palestiniernas rörelsefrihet i sitt eget land och skapar stora svårigheter. Det innebär att det i stort sett är omöjligt för palestinier att framgångsrikt driva företag, att fullfölja sin utbildning utan problem eller att få nödvändig sjukvård. Dessutom kontrollerar Israel de palestinska territoriernas gränser, vilket begränsar möjligheterna till kommunikation, export och import.

Vanskötsel, korruption och bristande respekt för mänskliga rättigheter inom den palestinska administrationen på Västbanken och Hamas de facto-regim i Gaza försvårar ytterligare det dagliga livet för folket. Att de palestinska territorierna Västbanken och Gaza dessutom kontrolleras av olika politiska rörelser har än mer komplicerat situationen.

Ockupationen

Israel ockuperar idag Östra Jerusalem, Västbanken, och i juridisk mening även Gazaremsan, eftersom de kontrollerar dess gränser, luftrum och sjövägar. Den israeliska ockupationen innebär stort lidande för den palestinska civilbefolkningen. Den hindrar en social och ekonomisk utveckling, håller kvar människor i biståndsberoende och är ett hinder för freden.

De facto-regim

De facto-regim innebär att ett land eller en region inte styres av en laglig ledning, men att denna ledning ändå har en sådan kontroll över området att de kan hållas ansvariga för befolkningens situation och brott mot internationell rätt under deras styre.

Bosättningarna

Trots att det enligt internationell lag är förbjudet att förflytta egen befolkning till ockuperad mark bor det idag närmar 650 000 israeliska bosättare i de ockuperade områdena. Bosättningar får många ekonomiska förmåner, något som också väcker kritik i Israel.

Arbete för att stärka den internationella rätten

Diakonia har en lång tradition av samarbete med de kristna kyrkorna i regionen. Idag har vi samarbetsorganisationer både på den israeliska och palestinska sidan. Bland dem finns både sekulära, kristna, judiska och muslimska organisationer.

Tillsammans arbetar vi på flera sätt för att förbättra situationen för de fattigaste och mest utsatta palestinierna. Kvinnors och barns situation är prioriterade områden. Ett annat viktigt fokus är arbete för civilbefolkningens rättigheter, och för en fredlig lösning på konflikten i Israel/Palestina. Våra samarbetsorganisationer på plats arbetar även för att dokumentera och uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Omvärldens ansvar

Respekten för den internationella rätten i en konflikt är inte bara en angelägenhet för de stridande parterna. Det är också en fråga för alla världens länder som är skyldiga att agera mot exempelvis brott mot folkrätten. Även företag ska se till att de i sin verksamhet inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter.

Våra samarbetsorganisationers arbete för en fredlig lösning på konflikten och respekt för mänskliga rättigheter måste backas upp av omvärldens stöd. Diakonia uppmanar därför svenska och europeiska politiker att använda sitt inflytande för att påverka parterna i konflikten. De bör uppmana dem att uppfylla sina skyldigheter att skydda civilbefolkningen, samt säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Så tycker Diakonia

Diakonia arbetar för både israelers och palestiniers rätt att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser. Båda parter måste erkänna den andra sidans rätt att existera och bilda en livskraftig självständig stat.

 • Diakonia fördömer våldshandlingar från båda sidor, inkluderande militärt våld mot civila, utomrättsliga avrättningar, självmordsbombare eller andra terrorhandlingar.
 • Israels bosättningspolitik samt ockupation av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza måste upphöra.
 • Internationell rätt och mänskliga rättigheter måste respekteras av båda sidor.
  Ett porträtt av Joakim Wohlfeil

  Joakim Wohlfeil

  Policyrådgivare, konflikt och rättvisa

  Skicka epost
  08-453 69 21

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva

  Mer mänsklighet i konflikt

  Globalt arbete för folkrätten

  Diakonia arbetar för människor i konfliktområden genom lokala center för internationell humanitär rätt.

  Projektets mål är att påverka och förändra beteendet hos militärer, väpnade grupper och samhället som helhet, för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i krigstid. Genom utbildningar och påverkansarbete ökar vi medvetenheten om lagen. Att begränsa konsekvenserna av konflikter och respektera internationell humanitär rätt räddar liv.