Diakonia - Människor som förändrar världen
Sanjidas föräldrar ville inte att hon skulle fotboll. Men nu är de stolta över hennes framgångar och säger att hon är som en son och dotter på samma gång.

Flickor som spelar fotboll utmanar normen

”När jag började spela fotboll var min pappa helt emot det. Han ansåg att flickor inte borde spela fotboll. Men han ändrade sig när mitt lag vann en turnering” Med fotboll som verktyg jobbar vi med kvinnors rättigheter i ett konservativt Bangladesh.

Det berättar 16-åriga Sanjida Akter som älskar att spela fotboll. Genom att göra det utmanar hon könsnormerna i Bangladesh där fotboll länge ansetts vara ett spel enbart för pojkar. Men Diakonias samarbetsorganisation MKP arbetar hårt för att förändra de könsstereotypa mönstren i nordvästra Bangladesh där Sanjida bor.

– Nu börjar människor acceptera att vi spelar, säger hon.

Sanjida har spelat fotboll i två år och i början var många negativt inställda, särskilt den äldre generationen. 

– De ansåg att det bara var pojkar som skulle spela fotboll, minns Sanjida.

Hörde talas om fotboll för flickor i skolan

I Bangladesh är skolorna ofta könsuppdelade. Men på Sanjidas skola går både pojkar och flickor. Under morgonsamlingen står de i skilda rader och de sitter i olika delar av klassrummet. 

Det var i skolan som Sanjida först fick kontakt med Diakonias samarbetsorganisation MKP som regelbundet besöker skolor för att prata om jämställdhet och de problem som barnäktenskap och hemgift medför. För att försöka bryta traditionella könsrollsmönster och ingjuta självkänsla i flickorna kom MKP med förslaget att organisera en fotbollsturnering för flickor genom att låta olika skolor tävla mot varandra.  

Flickorna uppmuntrades att bli pionjärer

Representanterna från MKP visade exempel på kvinnliga fotbollsspelare på nationell nivå och berättade för flickorna att de kunde bli pionjärer i sin region och kanske till och med få chansen att själva spela nationellt. Flera av flickorna blev inspirerade och ville gärna spela, men många var rädda för vad föräldrar och lärare skulle säga. Några trodde också att det kunde bli svårt att spela på skolgården medan pojkarna såg på. 

– Men MKP gav oss moraliskt stöd och tro på oss själva, säger Sanjida.

Pappan ville inte att Sanjida skulle spela fotboll

När Sanjida togs ut för att spela i flickfotbollslaget blev hon överlycklig, trots att hennes pappa inte alls gillade idén.

– Min pappa var helt emot det. Han sade att flickor inte ska spela fotboll. Men jag bestämde mig för att spela i alla fall. När mitt lag sedan vann turneringen ändrade sig pappa lite grann och erkände: ”Okej då, flickor kan få spela fotboll om de vinner.” Så jag tänkte att så länge jag spelar bra kommer mina föräldrar att uppskatta det.

Flickorna spelar barfota - saknar pengar till skor

Efter att ha startat fotbollslaget följde MKP regelbundet träningarna, bidrog med tröjor och små summor pengar till eleverna.  De har också hjälpt flickorna att få träna på skolgården lika mycket som pojkarna.

Men till skillnad från pojkarna har flickorna ännu inte fått några skor eller sportbyxor att spela i eftersom det saknas pengar.

– Det skulle bli lättare för oss att träna om vi fick rätt utrustning. Vi har blivit mästare två gånger. Det visar att vi också kan skänka stolthet och ära åt vår skola, säger Sanjida.

Berättat för Mazharul Islam, programhandläggare i Bangladesh.