Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Cykeln snabbaste vägen till jämlikhet

Ja, vi bygger jämställdhet med en cykel. Det går. Hur då tänker du nu? Jo, med ökad rörlighet kommer en känsla av frihet och individen stärks. Cykeln är ett hållbart och ekonomisk effektivt färdmedel. Med minskade kostnader och tryggare skolväg säkras flickors skolgång och riskerna för barnäktenskap minskar.

Det har börjat mörkna men marknaden är i full gång. Jag ser män som arbetar i de små affärerna, de samlas i grupper för att spela kort och äta, de meckar med mopeder och uträttar ärenden. Och jag ser män som cyklar längs vägkanten. Men jag ser inga kvinnor. Vi åker från den lilla flygplatsen i Saidpur till Thakurgaon i nordvästra Bangladesh. Där stöttar vi (och förhoppningsvis du!) cykelprojektet. Vi kör i nästan en timme och jag ser knappt en enda kvinna. I norra Bangladesh är normerna hårda och kvinnans plats är i hemmet. För en ung kvinna att röra sig fritt utan sällskap av en manlig nära släkting har tidigare varit omöjligt.


Bangladesh är ett av de länder i världen med högst antal barnäktenskap, över hälften av alla flickor under 18 är gifta och nästan en femtedel redan innan de fyller femton. Antalet barnäktenskap är betydligt högre på landsbygden, som i Thakurgaon, jämfört med i städer som Dhaka. I fattiga familjer arbetar ofta båda föräldrarna utanför hemmet och flickan lämnas ensam hemma. Då är de oroliga för att hon ska bli våldtagen och gravid.  Barnäktenskap är olagligt i Bangladesh, men det är det inte alla som vet och vi arbetar för att öka medvetenheten om det.


Våra lokala samarbetsorganisationer arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Outtröttligt och envist motar de bort fundamentalister och konservativa för att göra plats åt kvinnor och flickor. Framförallt handlar MKP:s arbete om att stötta över 500 kvinnogrupper på landsbygden där kvinnor får chans att organisera sig, stötta varandra och diskutera frågor som ekonomi, hälsa, sanitet, könsbaserat våld och utbildning samtidigt som de får kunskap om bland annat sina rättigheter. 

Det var i de här samtalen med kvinnorna som vi upptäckte att flickor trakasseras på vägen till och från skolan, och att om flickor inte kan ta sig till skolan säkert och på ett billigt sätt löper de större risk att giftas bort tidigt.

Sedan dess har cykeln blivit ett av verktygen i arbetet mot barnäktenskap och för jämställdhet. Vi lär flickor att cykla, åker till skolor och pratar om kvinnors rättigheter och rätten att röra sig fritt och har genom dialog med skolor, föräldrar och lokala makthavare lyckats ge flickor möjligheten att cykla. För med cykel minskar kostnaderna för att ta sig till skolan, de kommer oftare i tid och resvägen upplevs som säkrare – och då kan de stanna längre i den statligt finansierade skolan. Och stannar flickorna längre i skolan blir de ingen ekonomisk börda för sina föräldrar och risken att giftas bort minskar. 

Vi arrangerar också stora cykeldemonstrationer med flickor som cyklar för att visa för de som tvivlar att flickor kan. Om man idag jämför Thakurgaon med andra områden i norra Bangladesh så är det tydligt att man ser fler kvinnor och flickor på gatorna, i alla fall dagtid. Men fortfarande återstår mycket arbete och utmaningarna är flera. 

Ge en gåva

Vi vill förändra världen. Och vi vet hur. För en långsiktig förändring av världen krävs det att vi är många. Du kan vara säker på att din gåva kommer göra skillnad.

 

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.