Diakonia - Människor som förändrar världen

Detta är People Change the World

Varken pengar eller idéer förändrar världen. Det gör människor som vill något. Inom People Change the World jobbar vi med långsiktig förändring. Och du kan vara med och investera i smarta lösningar på stora problem - för en rättvis, hållbar och jämställd framtid. 
 
I våra projekt tillämpar vi en välbeprövad tre-stegsmodell: kunskap, organisering och påverkan. Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar. Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar.