Diakonia - Människor som förändrar världen
Unga med engagemang för global rättvisa hittar du i Diakonias aktivistgrupper som finns på flera orter i landet. Foto: Anna Bergkvist

Diakonias bas

Diakonia är en svensk folkrörelse.

Aktivister och engagerade

Det finns många sätt att engagera sig för Diakonia. Många bidrar med sin tid och sitt engagemang: De besöker skolor, föreningar eller församlingar för att informera om globala rättvisefrågor och Diakonias arbete.

Det finns flera grupper med aktivister på många orter; yngre människor som arbetar aktivt och konkret för att förändra världen.

Tusentals givare

Tusentals personer ger varje år gåvor till Diakonia. Givarna är personer som uppskattar vårt sätt att arbeta långsiktigt och på flera nivåer för en rättvis värld. Många av våra givare kommer från de kyrkor som står bakom Diakonia, men allt fler givare finns utanför kyrkorna.

Partnerförsamlingar

En del av de cirka 1 000 församlingarna som står bakom Diakonia är så kallade partnerförsamlingar. De har en nära koppling till Diakonia och integrerar vår verksamhet i sitt internationella arbete.

Ombud

Spridda över landet finns också ett antal ombud för Diakonia. De informerar om och sprider engagemang för Diakonia och globala rättvisefrågor på många olika sätt.

* Siffran gäller år 2013 och kommer från myndigheten SST:s årsbok 2015.

** Siffran kommer från SST och gäller 2013.