Diakonia - Människor som förändrar världen

Sidas ramavtal med Diakonia

Diakonia är en av de svenska ideella organisationer som får störst anslag av Sida. Vårt mest omfattande avtal med myndigheten är det så kallade ramavtalet. Genom detta får Diakonia 2015 150 miljoner kronor i anslag för att bedriva utvecklingsarbete i fattiga länder, samt 5,5 miljoner kronor för informationsarbete i Sverige.

Så använder Diakonia pengarna från Sida

Diakonia finns i mer än 30 av världens mest fattiga länder och samarbetar med drygt 400 lokala organisationer. I fokus står stöd till människor som lever i fattigdom, så att de själva får makt att förändra sina liv. Tematiskt inriktar sig Diakonia på mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt fred och försoning.

Gåvor en förutsättning för anslaget

I Sverige finns en regel om egeninsats: Diakonia måste själv bidra med minst tio procent för att få det anslag man sökt för sin verksamhet.

Ju mer gåvor Diakonia får från enskilda, församlingar, föreningar och företag, desto mer biståndsarbete kan vi och våra samarbetsorganisationer genomföra. Därför är varje enskild gåva till Diakonias arbete oerhört viktig.

Anslag för kommunikationsarbete

Vad gäller det så kallade informationsanslagetså används detta för att i Sverige sprida information om drivkrafterna för utveckling i fattiga länder.