Diakonia - Människor som förändrar världen
Idag är Ajarata Zida i Burkina Faso ansvarig för målningssektionen på en motorcykelfabrik. Tack vare utbildningen från Diakonias samarbetsorganisation ATTOUS står hon på egna ben och är en förebild för unga tjejer.

Ekonomi

Diakonias verksamhet finansieras genom gåvor och anslag från Sida, EU, Svenska PostkodLotteriet och andra finansiärer. Gåvor från församlingar och enskilda personer är mycket viktiga för verksamheten.

93 av 100 kronor går till ändamålet

Av de gåvor som Diakonia erhåller till ett specifikt område eller ändamål dras sju procent av för att täcka administrativa kostnader. Det betyder att av en gåva på 100 kronor så går 93 kronor direkt till det specifika området eller ändamålet. Resterande sju kronor går till administration och insamlingskostnader.

Varför kostar det att förmedla bistånd?

Omkring sju procent av Diakonias totala omsättning är omkostnader för administration och insamling. Diakonias arbetssätt kännetecknas av långsiktighet, det går inte att skicka iväg biståndsmedel utan att samtidigt ta ansvar för hur pengarna används och vilka resultat som nås. En del av Diakonias administrationskostnader består av löner till personal och hyror för lokaler, men vi har också kostnader för att planera, följa upp och redovisa verksamheten. 

Administrationsbidrag

Det mesta av Diakonias administration finansieras av så kallade administrationsbidrag från Sida eller EU. Sida ger mellan fem och åtta procent av det totala projektanslaget i administrationsbidrag, beroende på typ av anslag. Bidrag från EU ger i regel sex procent.

Insamlingskostnader

Diakonia har även kostnader för arbetet med insamling av pengar i Sverige. Av de totalt sju procent av omsättningen som går till administration uppgår insamlingskostnaderna till ca en procentenhet.

Tack vare ett avtal med Sida får Diakonia upp till nio kronor extra för varje insamlad krona. Det innebär att en gåva på 100 kronor till Diakonia i praktiken kan bli 1 000 kronor!

Riktlinjer för insamling av gåvor

Diakonia har riktlinjer för hur vi samlar in gåvor. Syftet är att våra givare och andra ska veta hur vi arbetar och ha möjlighet att ha insyn. Dokumentet är en översiktlig sammanfattning. Vill du veta mer är du givetvis välkommen att kontakta oss!

Dokument om Diakonias ekonomi

NamnStorlekFiltypLadda ner
Diakonias riktlinjer för insamlingar 111 KB PDF
Placeringspolicy 155 KB PDF
Effektrapport GivaSverige 2019 639 KB PDF