Diakonia - Människor som förändrar världen

Var är motionerna mot skatteflykt och för hållbart företagande?

2020-12-03

Inför att riksdagsledamöterna skulle påbörja sitt arbete med att skriva årets motioner framförde vi från Diakonias sida en önskan om att få se tre saker i motionsskörden: en svensk politik mot skatteflykt, en svensk politik för hållbart företagande och en saklig biståndsdebatt.

Vi har nu gått igenom de motioner som kommit in och konstaterar att det är ganska tunnsått. Men Désirée Pethrus (KD) skriver en viktig motion om det problematiska med biståndet till EU:s Emergency Trust Fund, där svenska skattemedel gått till regeringsinsatser i till exempel Libyen och Turkiet och inneburit stöd till organ som begått grova övergrepp. Positivt är även Vänsterpartiets och Ola Möllers (S) motion om skatteflykt.